Nyheter

Centerpartiet föreslår 1,3 miljarder på infrastruktursatsningar

Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson presenterar ett budgetpaket som tagits fram i budgetförhandlingarna med Liberalerna och regeringen.

Anders W Jonsson:

– Sammantaget satsningar på totalt 1,2 miljarder kronor till järnvägar, vägar och bredband i hela landet. Med hjälp av infrastruktur kan vi knyta ihop landet och se till att fler människor får ett jobb att gå till.

Under coronapandemin har järnvägstrafiken minskat kraftigt, vilket man nu kan utnyttja för att utföra nödvändigt underhållsarbete för framtiden. Satsningen behövs för att knyta ihop fler delar av landet och se till att regioner kan vara konkurrenskraftiga. Dessutom bidrar investeringarna till att vi kan säkra jobb och företag under krisen. En fungerande järnväg är dessutom viktig för klimatet, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Genom de här satsningarna knyter vi ihop Sverige. Järnvägen måste fungera väl för att vi ska kunna ta oss mellan olika delar av landet, och vi behöver en väginfrastruktur som skapar bättre tillgänglighet för landsbygden. Effekten blir att fler regioner får rätt förutsättningar för att kunna växa,  fortsätter Anders W Jonsson.

Coronakrisen har också synliggjort hur betydelsefullt en fungerande uppkoppling är, inte minst för att människor effektivt ska kunna jobba på avstånd från kontoret.

– En bredbandsutbyggnad är helt enkelt ett måste, och en del av det viktiga Landsbygdsprogrammet. Det här har Centerpartiet länge jobbat för och vårt mål är att förverkliga en digital allemansrätt, avslutar Anders W Jonsson.

Och så här fördelar sig Centerpartiets förslag till infrastruktursatsningar:

  • 720 miljoner kronor till järnvägen
  • 300 miljoner kronor till vägar
  • 203 miljoner kronor till bredband