Nyheter

Nya hyrbilstrender i pandemins spår

En bit in i Coronakrisen ser man att behovet av hyrbil består och att den uppåtgående trenden är positiv, skriver Hertz  Sverige i ett pressmeddelande.

– Även om bokningsläget inte går att jämföra med samma period förra året på grund av reserestriktioner och mindre turism så är det ändå glädjande att se att bokningarna försiktigt pekar uppåt. Det märks att de svenska kunderna lyssnar på myndigheterna och följer de restriktioner som finns för resande. Under våren har kunderna bokat med mycket mindre framförhållning och det märks att de allra flesta invänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför sommaren och inrikesresandet,  säger Anders Tärnell som är marknadschef på Hertz Sverige.

Kunderna väntar in i det sista på att boka och hämtar också ut bilarna kort efter bokningen. Det är en stor skillnad mot föregående år, då man bokade med mycket längre framförhållning.

Den mycket tydliga trenden är också att kunderna bokar en hyrbil under en mycket längre period. Dels för att slippa förlita sig på kollektivtrafiken och dels för att många är permitterade och har mer fritid och vill kunna ha friheten som det innebär att ha en bil. Detta har man kunnat påvisa genom kundundersökningar via kundverktyget Hotjar.

– Idag i jämförelse med samma period förra året är det ca 30 % fler som hyr på längre perioder, över 28 dagar, jämfört med veckobasis som varit vanligare. Våra flygplatskontor är de som påverkas mest av den här krisen. Då flygandet gått ner med närmare 98 % har det en stor effekt på våra kontor i anslutning till de stora flygplatserna. För citykontoren ser det just nu bättre ut med ökad efterfrågan, fortsätter säger Anders Tärnell.

I dagarna gick UD ut med nya reserestriktioner där man avråder från icke nödvändiga resor fram till 15 juli. Det innebär en annorlunda sommar för många semesterfirare då man från myndigheternas sida endast rekommenderar kortare utflykter på 1-2 timmar i sin egen region.

– Ett bevis för att svenskarna inväntar myndighetsråd är att bokningarna sköt i höjden samma dag som regeringen gav sommarens reserekommendationer. Det finns många fina utflyktsmål i vår närhet som man kan besöka under sommaren. Det märks framförallt i våra cityregioner att våra kunder nu ställer in siktet på en ”Svemester” och hyr semesterbilen för hela sin semesterperiod, avslutar Anders.