Nyheter

Hemsidestrafiken i Sverige rusar till rekordnivåer

Det öppnas också fler och fler reklammail än någonsin. Även den globala företagsförsäljningen pekar uppåt – ser vi positiva tecken på återhämtning?

Den ekonomiska påverkan COVID-19 har haft på företag runt om i världen gör att de måste anpassa sig till rådande omständigheter. Inte minst med den digitala marknadsföringen.

För att hjälpa till med viktiga insikter kring detta arbete släpper HubSpot varje vecka trenddata för viktiga affärsmått som hemsidetrafik, data om antal skickade och öppnade försäljnings- och marknadsföringsmail, slutförda kundförsäljningar och mer.

– Med 33% fler email som skickas nu, jämfört med innan COVID-utbrottet, är det viktigt att ha rätt emailstrategi, samt att marknadsförare måste vara riktade, utbildande och empatiska. Detta är en svår tid och att försöka upprätthålla konsumenternas uppmärksamhet bara genom att vara högljuddare än andra kommer inte att fungera på lång sikt – det handlar om att växa bättre, inte att växa till varje pris, säger Susanne Rönnqvist Ahmadi, VP International Marketing, HubSpot.

Insikterna baseras på data från över 70 000 HubSpot-kunder globalt, inklusive svenska företag. Datasamlingarna mäts på en benchmark-nivå innan COVID-19 började (enligt WHO startade COVID-19 den 11 Mars – men olika länder har olika tidslinjer). HubSpot använder 11 mars som startpunkt och mäts på HubSpots kundbas där företag har primärt har investerad i en onlinemarknadsföring med inbound marketing som nyckelstrategi för tillväxt. Här kan du utforska all data, samt se hur datan har förändrats vecka för vecka.

Ny data pekar på försiktig optimism

Global HubSpot-data från 4 maj visar att antalet slutförda kundförsäljningar låg på minus

18 % jämfört med minus 19 % veckan innan. HubSpots kunder slutförde fler försäljningar i början av maj än någon annan vecka sedan mitten av mars, då ekonomin kraftigt började vända nedåt. Ett litet positivt tecken på återhämtning. Som jämförelse låg kundförsäljningarna på plus 2 % över normalnivåerna (nivåerna innan COVID-19) den andra mars i år, för att sedan dyka till minus 36 % 6 april. Därifrån har det stadigt vänt uppåt.

Ett annat positivt tecken är siffrorna för marknadsföringen. Det totala antalet marknadsföringsmail som skickades ökade vid mätningen 4 maj till 33 % över benchmark-nivån innan COVID-19 jämfört med plus 27 % föregående vecka. Denna siffra har ökat från plus 3 % i början av mars och har sedan dess legat stadigt högt.

I Sverige visade samma siffror en minskning av antalet skickade marknadsföringsmail till minus 6 % under normalnivån den 4 maj jämfört med veckan innan, då antalet låg på exakt samma nivå som innan COVID-19,. Denna siffra har sjunkit från plus 41 % i mitten av mars, då COVID-19 började ta fart på allvar.När det kommer till andelen öppnade marknadsföringsmail har de sjunkit sedan rekordnivåerna i mitten av mars (plus  22%) fram till 6 april (11 %) för att därefter öka till den senaste siffran om plus 20 % (4 maj). Från 4 maj jämfört med veckan innan har de ökat 2 %. Detta kan tyda på att konsumenter tröttnade lite på den stora ökningen av mailutskick i mitten av mars, men att den globala trenden har vänt och att de nu i högre grad öppnar dem istället.

I Sverige låg denna siffra om öppnade marknadsföringsmail rekordhögt på plus 52 % 13 april för att sedan sjunka till plus 28 % 4 maj. Jämfört med antalet skickade mail samma datum (- 6%) så betyder det ändå att fler och fler faktiskt läser, eller i alla fall öppnar, dessa mail i Sverige.

En annan parameter som mäts är hemsidetrafiken, som i Sverige låg på plus 44 % 4 maj, en ökning från plus 36 %, jämfört med veckan innan 27 april). Hemsidetrafiken har stadigt ökat i Sverige sedan början av april (+17%) och den sista siffran är den högsta sedan mätningarna började i januari.

För mer data och insikter kring företagens ansträngningar att anpassa sin försäljning till rådande omständigheter, samt för konkreta råd, läs den senaste bloggen om HubSpots benchmark data här.