Nyheter

Drivmedelsförsäljningen under april – Inte lika stor nedgång i Sverige som i övriga Europa

Den preliminära statistiken över drivmedelsförsäljningen i Sverige i april 2020 visar en tydlig nedgång på grund av Covid-19, jämfört med april 2019. Bensinförsäljningen minskade med 16%, eller ca 39 900 m3 till ca 209 700 m3. Även dieselvolymerna gick ned med 5 % eller ca 36 500 m3 till ca 501 200 m3.

– Att försäljningen av bensin minskade mer än diesel kan tolkas som att privatbilismen påverkats betydligt mer än övrig trafik. Däremot har inte nedgången varit lika stor som i andra europeiska länder, där försäljningsvolymerna minskat med 20–70 procent säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet.

I och med att dieselvolymerna inte gått ned lika mycket som bensin indikerar det en fortsatt stadig efterfrågan från tung trafik, som lastbilar, bussar och sjötransporter.

– Försäljningsstatistiken visar att försörjningen av drivmedel fortsätter att fungera mitt under denna pågående pandemi. Det är en trygghet för privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter att det finns drivmedel och biodrivmedel för resor och transporter i hela landet.

Försäljningen av drivmedel var stark i början av året, men i takt med införandet av allt fler reserestriktioner, så har försäljningen påverkats något. Under mars månad började vi se en vikande försäljning och den utvecklingen har fortsatt under april.

Bild av Markus Spiske