Nyheter

Felaktiga faktureringar för transport till bårhus

Säters kommun har fått veta att det företag som kommunen har upphandlat för transport av avlidna till bårhus, har fakturerat mycket mer än vad tjänsten kostar. De drabbade av detta är dödsbon till de avlidna.

Bakgrund

Detta gäller transporter där Säters kommun är sjukvårdshuvudman och innefattar dödsfall där den boende bott på korttidsboende, särskilt boende eller fått hemsjukvård.

När någon avlider där kommunen är sjukvårdshuvudman får de anhöriga information om att de har möjlighet att överta ansvaret och transportera den avlidne med en valfri begravningsentreprenör eller låta kommunen ombesörja transporten. Kommunen använder då en upphandlad begravningsentreprenör. Kommunen har ansvar för att den avlidne ska transporteras till bårhus, men det är dödsboet som står för kostnaden. Vill de anhöriga hellre ombesörja transporten på annat sätt tar de över hela ansvaret. Informationen ges muntligt, men också i en broschyr.

Tidigare har rutinen varit att den upphandlade entreprenören har fakturerat kommunen, som i sin tur fakturerat den avlidnes dödsbo. Detta har inneburit att kommunen kontrollerat att fakturakostnaden överensstämmer med det avtal som finns mellan kommunen och entreprenören.

I samband med att ytterligare en kommun anslöt sig till samma avtal ändrades faktureringsrutinen, för att minska de administrativa kostnaderna för kommunerna. I och med detta har fakturorna gått direkt till dödsboet.

Vad som hänt

Kommunen fick veta att avtalspriserna inte följdes. Kommunen kontaktade då företaget för information och för att begära att de drabbade kunderna ersätts. Företaget utredde vad som hänt och kom fram till att deras underleverantör av fakturahantering fakturerat enligt gällande ordinarie prislista, och inte enligt prislistan som gäller avtalet med kommunen. Detta har enligt företaget berott på bristande intern kommunikation. Det är betydligt högre summor som fakturerats än de som gäller i avtalet – flera tusen kronor istället för avtalets priser mellan 500-600 kr enligt avtalet från 2017 (uppräknas dock varje år, och därför är kostnaden något högre i år 2020. Kommunen har begärt listor på de drabbade. Vi har uppgift om att detta enbart gäller avlidna inom hemsjukvården, och att detta ska ha pågått sedan 1 april i år, men det är ännu inte bekräftade uppgifter.

Vad som händer nu

Företaget ska nu ersätta de som drabbats. Under kommande vecka ska företaget leverera listor på de drabbade och information om vilka som hittills ersatts.