Nyheter

MTR ansluter sig till Science Based Targets Initiative

2019 antog MTR Nordic en ny hållbarhetsstrategi med målsättningar som ska bidra till att länka samman och utveckla hållbara samhällen. För att öka ambitionen ytterligare och reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet, har MTR som första nordiska trafikoperatör anslutits sig till Science Based Targets Initaitive.

– Vår viktigaste uppgift är att se till att fler väljer att resa spårbundet och det uppnår vi genom en attraktiv och punktlig resa, där vi under 2019 återigen förbättrade vår leverans. Vad gäller mångfald så har vi fortfarande en hel del att göra – vi har medarbetare från mer än 100 länder men detta syns inte i våra ledande befattningar. Därför har vi satt nya högre mål för mångfald inom specialist- och ledarrekryteringar samt för vår sammansättning i ledningsgrupper. Inom klimatområdet tar vi nya kliv genom att, som första nordiska trafikoperatör, ansluta oss till Science Based Targets Initiative, och hoppas fler kommer följa vårt exempel, Mark Jensen, VD MTR Nordic.

Tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar MTR aktivt för att få fler att ställa bilen och välja att resa kollektivt. 2019 landade den totala punktligheten för pendeltågen på 93,6 procent. Det är cirka 4 procentenheter högre än 2018 och fjolåret blev därmed det punktligaste året sedan millennieskiftet. Även tunnelbaneverksamheten i Stockholm och levererade en punktlig trafik. En mycket viktig beståndsdel för att lyckas är ett bra fordonsunderhåll och en stabil fordonsutsättning, vilket underhållsbolaget MTR Tech visat prov på.

Minskad klimatpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp

Under 2019 minskade MTR koldioxidavtrycket med hela 38 procent, vilket bland annat berodde på minskade utsläpp från ersättningstrafik, en ökning av andelen förnybart bränsle från 45 till 61 procent och en omställning till att enbart använda förnybar energi i hela verksamheten.

Som ytterligare ett steg i miljöarbetet anslöt sig MTR till Fossilfritt Sverige och antog samtidigt Transportutmaningen med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Under 2020 kommer MTR som första nordiska trafikoperatör ansluta sig till Science Based Targets Initiative vilket innebär att bolaget sätter upp forskningsbaserade mål för reduktion av koldioxidutsläppen, där målsättningen är att till senast år 2025 minska koldioxidutsläppen med minst hälften jämfört med 2018.