Nyheter

Stort engagemang i punktlighetsarbetet inom TTT

Här kommer ett inlägg från Håkan Sjöström, Senior advisor Green Cargo och ingår i TTTs exekutiva ledningsgrupp om punktlighetsarbetet inom järnvägsbranschen:

”Tillsammans för tåg i tid, TTT, har samlat järnvägsbranschen kring förbättrad tågpunktlighet sedan 2013 och arbetet har förändrats ett antal gånger sedan dess, även om syftet att förbättra punktligheten i järnvägssystemet för alla typer av tåg kvarstår. Under vintern har organiseringen av förbättringsarbetet justerats ytterligare och är nu ännu mer vässat för att mer handfast få ut mer effekt av åtgärderna i lite snabbare takt.

Inom Green Cargo har vi varit engagerade och drivande i TTT alltsedan arbetet startade och vi ser det som ett väldigt framgångsrikt sätt att ytterligare stärka våra viktigaste säljargument – punktlighet och pålitlighet. I en bransch där aktörerna kör i ett integrerat och begränsat system är det helt enkelt effektivare att samarbeta än att strida.

Några exempel på åtgärder där vi kan se positiva effekter efter arbetet inom TTT för godstrafiken är:

 • Minskade störningar genom att nyttja Trafikverkets detektorer för hjul- och lagerskador på ett effektivare sätt
 • Nytt sätt att konstruera tidtabeller för godståg
 • Gemensam störningshantering i branschen
 • Bättre prognoser vid störningar
 • Utveckling av tidtabellskonstruktionsreglerna för godståg
 • Rätt förutsättningar för godståg att hålla planerad hastighet
 • Förbättring av kommunikation och samarbete på de stora godsbangårdarna.

Sedan finns det flera åtgärder som minskar störningar för hela systemet som till exempel:

 • Förbättringar av infrastrukturen
 • Minska obehöriga i spårområdet
 • Bättre precision vid planering och utförande av banarbeten
 • Gemensamt förbättringsarbete med tågskyddssystemen (ATC och ERTMS)
 • Operativt beslutsstöd för lokförare.

En bärande tanke i TTT är att genom att minska störningar i olika delar av trafiksystemet så förbättras helheten vilket kommer alla till del, oavsett om man kör långväga godståg genom hela landet eller om man kör pendeltågstrafik i ett storstadsområde. Alla är beroende av varandra.

Vi växlar som sagt upp ambitionsnivån och leveransförmågan nu under våren samtidigt som vår bransch givetvis drabbas på olika sätt av Coronasituationen. Det innebär i sin tur större behov av prioritering och att hushålla med de resurser vi har att tillgå. I stort sett alla initiativen är beroende av järnvägsspecialister från branschens aktörer och det finns ett stort nyckelpersonberoende i arbetet. Men vår ambition är att nyttja den här tiden till att skapa ett ännu pålitligare järnvägssystem till den dag transporter och resor drar igång igen med full kraft.

Vi har nu en unik situation i järnvägssystemet där persontrafiken reducerats dramatiskt på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskat resande och samtidigt som godstrafiken uppnår rekordpunktlighet. Det gör att vi kan analysera godstrafikens förutsättningar för punktlighet ”in real life” på ett unikt sätt när störningarna från persontrafiken minskar. Analysen som nu pågår av den situationen kommer säkert att bidra till en välgörande prioriteringsdiskussion framledes.”

Håkan Sjöström,
Senior advisor Green Cargo och ingår i TTTs exekutiva ledningsgrupp