Nyheter

Tryggare byggarbetsplatser med digitala lås

Nu har Best Transport genomfört sina första leveranser till Qlocx-containrar på byggarbetsplatser i Göteborg. Transportaktörens samarbete med Qlocx flyttar byggbranschen ett steg in i digitaliseringen och säkrar en smidig och trygg leverans av varor från leverantör till byggentreprenör. Utan att budet ens behöver beträda bygget. Framöver kommer byggarbetsplatser i landets övriga storstadsregioner kunna få sina leveranser till containrar med digitala lås, oavsett tidpunkt på dygnet.

Att på ett säkert sätt leverera varor och maskiner under såväl dag- som nattid till landets byggarbetsplatser. Det är kärnan i Best Transports och Qlocx nya satsning på företagsleveranser som nu har gjort sina första utkörningar till containrar med Qlocx digitala lås på byggarbetsplatser i Göteborg. Inom kort kommer tjänsten även att rullas ut i både Stockholm och Malmö.

– Vi ser med stor tillförsikt på att vi nu börjat förse byggarbetsplatser med varor på ett säkert och flexibelt sätt. Den här satsningen från Best Transport och Qlocx möjliggör en digital leveransprocess som transportaktörer, leverantörer och inte minst exploatören tjänar på. Det är även roligt att det fleråriga samarbetet med Qlocx nu även bär frukt gällande smarta företagsleveranser, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

Skapar tryggare byggarbetsplatser

Tjänsten resulterar i flexibla leveranser på udda tider och tryggare arbetsplatser. Leveranserna sker till en Qlocx-försedd container som är placerad i skalskyddet till byggarbetsplatsen med en dörr för transportörer på utsidan. Där lämnar budet varorna och mottagaren får sedan en digital avisering om varornas ankomst. Det innebär att buden inte behöver beträda byggarbetsplatsen, leta reda på mottagare och störa i deras arbete. Dessutom minskar en digital leveransprocess antalet obehöriga personer på landets byggarbetsplatser.

– Ur ett säkerhetsperspektiv är smidiga leveranser utan att mottagaren behöver avbryta sitt arbete eller att budet behöver beträda byggarbetsplatsen, rätt väg att gå. Det är en bild även våra kunder i byggbranschen delar. Att erbjuda trygga och framförallt säkra leveranser på mottagarens villkor är en grundbult i vårt erbjudande och den här satsningen möjliggör att vi kan erbjuda just det, säger Niklas Knight.