Nyheter

Hertz Sverige varslar 70 medarbetare

Hertz First Rent A Car AB lade igår ett varsel om 70 medarbetare som omfattar samtliga delar inom Hertz i Sverige.

Coronakrisen har drabbat biluthyrningsbranschen hårt där myndighetsrestriktioner och stängda gränser har inneburit en stor nedgång i efterfrågan, framförallt på landets flygplatser som mer eller mindre varit stängda sedan slutet av mars.

Även om Hertz Sverige sedan pandemins start satt in en rad åtgärder för att parera krisen räcker inte det för att på lång sikt hantera de effekter som pandemin orsakar. För att hantera, det som i många branscher är en kris, måste företaget nu reducera organisationen och anpassa företagets kostnader till den verklighet som råder.

En del av det varsel som nu läggs omfattar flytten av Hertz Sales Center från Arvidsjaur till Göteborg under hösten. Det är också en del i att anpassa organisationen till den framtid som kommer efter Coronakrisen, där Hertz ser att en konsolidering av funktioner geografiskt blir ett effektivt sätt att supportera både den interna organisationen och nätverket av återförsäljare, med slutkunden i fokus. Det innebär att Sales Center och kundtjänst samlas i Göteborg och de centrala administrativa funktionerna förblir i Stockholm.

– De ekonomiska konsekvenserna drabbar många branscher just nu och för att vi ska hantera vår historiskt största kris måste vi anpassa oss till de förutsättningar som kommer i pandemins kölvatten. Vårt fokus är att parera coronapandemin och ta hand om våra kunder och medarbetare på ett bra och säkert sätt, säger Hertz Sveriges vd Mattias Wäne.

Hertz ledning kommer nu tillsammans med företrädare från berörda fackförbund arbeta för att i möjligaste mån hitta lösningar för de medarbetare som berörs av varslet.

Det varsel som läggs idag har ingen koppling till den rekonstruktion som Hertz Global Holdings kommunicerade i helgen. Med rådande förändringar på marknaden ser Hertz Sverige det som en nödvändig åtgärd för att möta morgondagens krav och kundbehov.