Nyheter

Pinpointer leder schaktbranschen till en digital och automatiserad framtid

I en verklighet där tidplanerna är pressade, marginalerna små och insatserna stora, är utrymmet för misstag litet. Ändå är kraven omfattande på de aktörer som ansvarar för schakt och sanering inför byggnation. Rapporter, kvitton, analyser, deklarationer och körsedlar ska skötas med stor noggrannhet för att uppdragsgivarnas förtroende ska hedras.

Om något faller mellan stolarna väntar uteblivna intäkter och i värsta fall böter.

– Ja, det är en kravfylld verklighet. Därför såg vi just till att förändra den i grunden, säger Joakim Klintred, VD för Pinpointer.

Med Pinpointer förändras spelplanen för Sveriges alla avsändare och mottagare av schaktmassor. Plötsligt är det enklare att hitta rätt mottagare för dina massor. Plötsligt minskar riskerna och krånglet, samtidigt som utrymmet i marginaler och tidsplaner växer. På Pinpointers unika digitala plattform möts inte bara avsändare och mottagare av schaktmassor.

Här är det också enkelt att matcha ner till enskilda ämnen. Här hittar du snabbt de allra bästa, närmaste och miljömässigt med fördelaktiga mottagar-alternativen. Allt samtidigt som all dokumentation och all nödvändig administration tas omhand enligt gällande lagar och praxis.

Medhjälp av oss på Pinpointer tar aktörer inom schaktmassor ett stort kliv mot en framtid som inte bara är digitaliserad och automatiserad, utan också mer lönsam och säker, fortsätter Joakim Klintred.

Pinpointer ser till att de analyser som utförs av avsändarens massor kontrolleras och verifieras av såväl Pinpointer som en extern miljökonsult. All dokumenthantering, från avfallsdeklarationer till transportdokument, sker dessutom digitalt.

En del av MEWAB – ansvar mot både uppdragsgivare och miljön.

Pinpointer är en del av MEWAB, ett företag med snart 40 års erfarenhet av att arbeta nära jorden. Vårt arbete bygger på en mycket enkel filosofi, nämligen den att vi har två huvudsakliga ansvarsområden – ett gentemot våra uppdragsgivare och ett gentemot miljön. Den filosofin har lett till att vi ständigt söker nya, mer effektiva vägar att tillgodose våra kunders behov och att vi alltid strävar efter att använda bästa tillgängliga teknologi i allt vi gör. All vår produkt- och tjänsteutveckling sker i enlighet med den principen.