Nyheter

Skräddarsytt i Sveriges mest moderna bilverkstad

En av de mest moderna bilverkstäder som byggts på senare tid är Stendahls verkstad i Älvängen ca tre mil nordost om Göteborg. Comfort-medlemmen K-B Rör från Alafors hade totalentreprenaden för vatten, värme och avlopp. Anpassning var nyckelordet.

Diskussionerna kring en ny verkstad började 2015. En tomt i Älvängen stod tom och Stendahls bil såg chansen att bygga en ny verkstad. 2018 stod den färdig. I samma fastighet finns även en Colorama-butik och Besikta som besiktigar bilar. Verkstaden är toppmodern och servar framförallt de bilmodeller som Stendahls säljer – Volvo, Renault och Dacia. K-B Rör, som varit medlemmar i Comfort-kedjan sedan 1977, hade totalentreprenaden för vatten, värme och avlopp.

– Vi tog fram alla handlingar. Det fanns inget färdigt för hur inredet till verkstaden skulle se ut. Vi har fått anpassa lösningarna i förhållande till verkstadens layout, berättar Kalle Karlsson som äger och driver K-B Rör tillsammans med Daniel Karlsson och Jerry Magnusson.

Det innebar allt från planering av var tomrören för kanalisation av olja och spolarvätska skulle dras och gjutas in i golvet, till hur rören skulle gå för att förse personalutrymmena med vatten. Eftersom verkstaden servar Volvobilar så följer den även Volvos tydliga och hårda miljökrav.

– De har väldigt tydliga kriterier för hur det ska vara. Det gäller även arbetsmiljön. Till exempel installerade vi ridåvärmare ovanför portarna. När bilarna kör in och ut genom portarna läggs en luftridå för att minska kallraset i lokalen, avslutar Kalle Karlsson.