Nyheter

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att ändra reglerna för sjöfartsstöd

Regeringen föreslår en förändring i sjöfartsstödsförordningen, något som Svensk Sjöfart välkomnar. Lagrådsremissen om sjöfartsstödet gäller retroaktivt från den 13 mars. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet.

Svensk Sjöfart har, liksom många rederier, varit öppet kritiska till att det dragit ut mycket på tiden eftersom det skapat mycket oro hos rederierna och deras anställda.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Vi har under våren påpekat hur viktig förändringen är och att regeringen nu hörsammat rederiernas nödrop är mycket positivt. Det är med stor glädje och lättnad jag noterar att man till slut landade i att man kunde säkerställa att sjöfartsstöd ska kunna utgå även för bland annat de rederier som tvingats ta färjor ur trafik. Detta är viktigt dels kortsiktigt ekonomiskt förstås men också långsiktigt för svensk sjöfarts förtroende för politikens uttalade sjöfartsvänliga ambitioner. Det har varit många involverade i detta arbete såväl inom regeringskansliet, på myndigheterna som bland rederier och fackföreningar. Inte minst visar fackens namninsamling som på kort tid nått ca 3000 underskrifter hur viktig frågan är för sjöfarten och för att långsiktigt kunna upprätthålla trafiken till, från och inom Sverige. Jag är oerhört tacksam över det breda engagemang som ligger bakom dagens besked, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

Tidigare har både Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställt frågor om förändring av sjöfartsstödsförordningen och efterfrågat justeringar i systemet.