Nyheter

Något minskad bilförsäljning men Bilhandeln tar marknadsandelar

Under maj månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 3,2 % jämfört med samma månad 2019. Räknat i antal bilar såldes det 99 888 bilar, vilket är 3352 mindre begagnade bilar än i maj 2019, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

– Vi ser en minskning med 3,2% i försäljningen av begagnade bilar. Nu börjar vi även återigen se att trenden består att Bilhandeln tar marknadsandelar i förhållandet till försäljningen från privatpersoner till privatpersoner, säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden minskade med 3,2 % i maj

Under maj månad såldes det 99 888 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 42 270 privatmarknaden 50 003 och företag 2 615), vilket är en minskning med 3,2 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln minskade med 0,7 % i maj

Bilhandeln sålde totalt 41 270 begagnade bilar till privatpersoner under maj månad, vilket är en minskning med 0,7% jämfört med samma månad förra året.

Privatmarknaden minskade med 5,2 % i maj

50 003 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i maj månad, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma månad förra året.

– Försäljningen av begagnade bilar minskade något även i maj men vi kan nu se att våra handlare i Sverige tar för sig i konkurrensen från resten av Europa. Andelen exporterade bilar minskade i maj och det var förväntat med tanke på en förstärkt kronkurs men vi ser också att svenska handlare är mer positiva och på allvar vågar konkurrera med handlarna i resten av Europa. Det tyder på en stark optimism om framtida affärer. Följden blir dessutom att prisbilden är urstark de senaste veckorna, fortsätter Johan Browaldh.