Nyheter

IT-säkerhetsföretaget Sophos: AI ligger högt upp på agendan för svenska företag

En ny enkät visar att mer än hälften av IT- och verksamhetsansvariga ser AI som det mest prioriterade fram till år 2025. Enkäten som genomförts på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Sophos bekräftar bilden av att AI ligger högt upp på agendan för svenska företag. Det Wallenbergfinansierade programmet WASP är en av de största satsningarna som tillför sammanlagt 5,5 miljarder kronor för att Sverige ska bli världsledande inom AI.

Enkäten genomfördes under april 2020 och omfattar 100 IT- och verksamhetsansvariga vid svenska privata företag med 500 till 3 000 anställda. På frågan vad de anser är det viktigaste området för företaget fram till år 2025 svarar 51 procent ”att implementera AI i verksamheten”.

– Det är väldigt tydligt att AI kan göra en mycket stor skillnad i många företag. Men samtidigt som det erbjuder enorma möjligheter till affärsutveckling är det också ett verktyg som används av cyberkriminella. Vi kan räkna med att den utvecklingen fortsätter. Därför måste inte bara kunskapen om hoten öka utan också förmågan att använda AI som en del av IT-säkerhetsarbetet, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

På samma gång uppfattas kunskapsbrist inom AI som det främsta hotet för att nå målet. Mer än var femte medverkande (22 procent) svarar att det finns betydande brister i kunskapen om IT-säkerhet som kan påverka möjligheterna att implementera artificiell intelligens i verksamheten.