Nyheter

Barracuda expanderar i Norden

Efter några år av kraftig tillväxt i Norden flyttar nu IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks fram positionerna ytterligare. För att stärka den nordiska organisationen har Anders Asplund rekryterats som Account Manager och Klas Palmér tar rollen som Field Sales Engineer. Rekryteringarna ska bidra till att möta en ökad efterfrågan på användarvänliga säkerhetslösningar för e-post, nätverk, applikationer och data.

Förflyttningen till olika molntjänster och företagens krav på moderna lösningar gör att efterfrågan på Barracudas innovativa och okomplicerade lösningar växer. I Norden har de senaste åren inneburit en kraftig tillväxt inom alla affärsområden vilket gör att Barracuda både kan och behöver växa som organisation.

Anders Asplund har arbetat inom IT-branschen i cirka tio år. Han kommer närmast från AvePoint där han bland annat arbetat med lösningar för backup, migrering och Microsoft 365 (Office 365). Klas Palmér har drygt trettio års erfarenhet från IT-branschen. Närmast kommer han från Infront IT-Partner där han arbetat som specialistsäljare med fokus på företag och IT-säkerhet.

Möter en komplex hotbild med enkla användarvänliga lösningar

– Genom att rekrytera Anders och Klas gör vi det ännu enklare för våra kunder och partner att implementera och använda ett mycket kvalificerat IT-skydd. Samtidigt som behoven ökar och hotbilden är komplex är en av våra viktigaste framgångsfaktorer just enkelhet. De flesta organisationer har heller inte tillgång till en egen större IT-säkerhetsavdelning. Med fler experter i teamet kommer vi nu närmare både partner och slutanvändare. På så vis blir vi en resurs som kan bidra med såväl kunskap som effektiva säkerhetslösningar, säger Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

– Säkerhet ses ofta som något svårt och komplicerat vilket bidrar till en rädsla att ta sig an utmaningarna. Det har krävts väldigt mycket för att veta vad och hur man ska göra. Med Barracudas fokus på att förenkla utan att göra avkall på funktion och säkerhet blir området mindre komplicerat. Det gäller att administrera säkerhet med hjälp av system som inte ökar komplexiteten utan har ett enkelt och lättbegripligt användargränssnitt. Jag är väldigt glad att nu bli en del av Barracuda och få arbeta nära våra kunder och partner, säger Klas Palmér, Field Sales Engineer.

– En ökad digitalisering har många fördelar men företag och organisationer behöver förstå att även bovarna flyttat online och nu försöker utnyttja de säkerhetsbrister som uppstår, ofta i form av attacker via e-post och applikationer. Här kan Barracuda tillhandahålla ett komplett skydd, sjösätta det väldigt snabbt och erbjuda ett gränssnitt som är så användarvänligt att det inte kräver några större tekniska förkunskaper. Det här ligger helt rätt i tiden och det ska bli väldigt spännande att få vara en del av Barracudas fortsatta utveckling i Norden, säger Anders Asplund, Account Manager.