Nyheter

Logicenters utvecklar lager åt PostNord Oy

Det står nu klart att Logicenters signerat ett hyresavtal med PostNord Oy i Finland. Avtalet innefattar utvecklandet av en 4 600 m² stor postterminal i Kurikantie, Pirkkala. Postterminalen beräknas stå redo för inflytt i början av 2021 och kommer även att innefatta utbyggnadsmöjligheter om 2 000 m². Logistikfastighetsaktören planerar dessutom att utveckla ytterligare ett lager på tomten om 7 000 m².

Logicenters fortsätter att utveckla och stärka sin närvaro på strategiska platser för logistik i Norden. Det står nu klart att fastighetsaktören tecknar ett nytt hyresavtal med PostNord Oy i Pirkkala i Finland. Logicenters kommer enligt avtal utveckla en 4 600 m² stor postterminal i Kurikantie som beräknas stå färdig för inflytt under Q2 2021. Postterminalen kommer även att förberedas för att kunna vidareutvecklas ytterligare genom ett tillägg om 2 000 m². Logistikfastighetsaktören kommer även att utveckla ett 7 000 m² stort fristående lager på tomten.

– Det känns mycket roligt att ett så pass etablerat bolag som PostNord Oy väljer att flytta in i vår kommande terminalbyggnad i Finland. Avtalet utgör ett spännande uppdrag där Logicenters med sin samlade kompentens får möjlighet att utveckla en modern anläggning med hög miljöprestanda i form av bland annat geotermisk uppvärmning och solceller. Vi är övertygade om att PostNord Oy sedan kommer att stortrivas i sin nya anläggning, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Ambitionen är att fastigheten sedan ska värmas upp med hjälp av geotermisk värme och energitillförsel tillgås av solenergi. Logicenters ligger i framkant gällande hållbarhetssatsningar och har ett stort fokus på att utveckla hållbara byggnader med låga koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning.

– Vi förnyar vårt logistiknätverk för att kunna leverera snabbare och mer ansvarsfullt till hela Finland. Med denna lösning kommer vi att stärka vår konkurrenskraft och den rörlighet som krävs för att arbeta i en ständigt föränderlig logistikmarknad. Vi tackar Logicenters för deras flexibla samarbete och ser fram emot att flytta in i vår nya fastighet, säger Jani Ståhlhammar”, COO på PostNord Oy i Finland.