Nyheter

Inzile levererar unik ellastbil till Tier Mobility

Denna vecka levererar Inzile den första utsläppsfria lastbilen till elscooterföretaget Tier Mobility

Inzile och Tier har tillsammans utvecklat en specialdesignad lösning för att hantera Tiers elscootrar som står utplacerade runt om i ett flertal städer. Ellastbilen klarar att lasta cirka 100 utbytbara batterier, flytta scootrar som är felplacerade samt hämta hem scootrar som behöver repareras. Allt detta sker med ett och samma fordon, vilket markant ökar effektiviteten och minskar antalet körningar.

– Det känns oerhört roligt att Inzile kan leverera en unik och specialanpassad lösning för den växande marknaden för elscootrar, kommenterar Klas Åhgren, sälj- och marknadschef för Inzile. Vår ellastbil ökar Tiers effektivitet och är samtidigt fossilfri, fortsätter Klas Åhgren.

Från och med januari 2020 är vi det första mikro-mobilitetsföretaget som är helt klimatneutralt. Utöver att minska utsläppen kopplade till laddning minskar vi dessutom utsläpp från produktion, drift och transport. Vårt åtagande att vara klimatneutrala kommer inte bara att gynna miljön utan också säkerställa en livlig och hållbar framtid.

– Den lösning Inzile och Tier tillsammans tagit fram är ytterligare ett led i vår strävan att bli mer effektiva och att värna om vår stadsmiljö, kommenterar Lukas Samuelsson, Tiers General Manager i Sverige och Danmark.

Den nya lösningen kommer nu testas i Uppsala och därefter utvärderas. Inziles EU-godkännande, som planeras att vara på plats i höst, kommer att öppna upp möjligheten för Tier att använda denna lösning även på andra platser i Europa.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar.