Nyheter

Scania levererar bussar till Santiagos kollektivtrafik

Scania har påbörjat leveranser av 355 Euro 6-bussar till Santiago de Chiles kollektivtrafiksystem. Leveranserna till operatören Express Uno startades i juni och avslutas i september.

Euro 6-bussarna innebär en avsevärd förbättring i jämförelse med den tidigare emissionsstandarden Euro 5. Utsläppen minskar med upp till tio gånger och upp till 40 gånger jämfört med Euro 3-bussarna, som för närvarande utgör en stor del av stadsbussflottan.

Av de nya fordonen, som karosseras av Caio Induscar, är 220 12,5-metersbussar för 99 resenärer och 135 ledbussar på 18,5 meter för 159 resenärer.

Scania kommer att stödja Express Unos verksamhet genom reparations- och underhållstjänster dygnet runt vid operatörens tre verkstäder. Avtalet omfattar vidare utbildning av Express Unos förare samt kontinuerlig uppföljning av hela flottan med hjälp av Scania Fleet Management-systemet. Målet är att upprätthålla en tillgänglighet på 99 procent.

De nya bussarna har utrustats med usb-kontakter för mobilladdning samt trådlöst internet, säkerhetskameror och en avskild förarplats med säkerhetsbarriär och luftkonditionering.

Bussarna tillverkas vid Scanias produktionsanläggning i São Bernardo do Campo, Brasilien, och körs sedan 250 km till Caio Induscars anläggning i Botucatu för karossering innan de transporteras 10–15 dagar över Anderna till Santiago.

– Scania bidrar till förnyelsen av Red Metropolitana de Movilidads kollektivtrafik med målet att öka effektiviteten och skapa en mer hållbar stad, säger Pascal Zappone, Scania Chile.