Nyheter

Ny statistik från PwC: ”Företagen slarvar med att utbilda sommarvikarier i cybersäkerhet”

Sommarledigheten närmar sig på många arbetsplatser och med den antalet vikarier. Nu visar ny statistik från PwC att många företag missar att utbilda sommarvikarier i grundläggande cybersäkerhet, vilket ökar säkerhetsriskerna under sommaren inom många verksamheter.

– Just sommaren är den tidpunkt på året som cyberhoten är som störst och därför är det här oroande signaler som nu kommer från 100 större svenska bolag, där färre än hälften säger att de utbildar sommarvikarierna i grundläggande cybersäkerhet, säger Sam Graflund Wallentin, specialist cybersäkerhet vid PwC. 

Sommaren en kritisk period

Enligt en tidigare undersökning från PwC så är det just sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker. Ungefär hälften av bolagen nämnde sommarperioden som den mest utsatta delen av året.

– Det är mycket som ska slutföras inför stundande semestrar och tyvärr händer det allt för ofta att cybersäkerheten hamnar i skymundan. Det finns därför stor anledning att se över sina rutiner både när det gäller tekniska system och medarbetares kompetens inom cybersäkerhet, menar Sam Graflund Wallentin och fortsätter;

– Utbildning i cybersäkerhet nedprioriteras tyvärr inte bara inför sommar och semestrar. I många organisationer ges för få återkommande utbildningar för alla medarbetare. Det behövs även mer specialinriktade utbildningar för till exempel inköpsavdelningar, så att de kan hantera risker kopplade till upphandlingar och outsourcing.  

Ökade krav på utbildningar i cybersäkerhet

I ett samhällsperspektiv så vill Sam Graflund Wallentin även se mer av utbildningsinsatser redan i grundskolan. Företagen håller med, för enligt en aktuell undersökning från PwC, så menar hela 96 procent av de medverkande bolagen att cybersäkerhet bör finnas på schemat redan i grundskolan.

– För att vi ska kunna skapa ett digitalt hållbart samhälle på längre sikt, är det även nödvändigt med fler utbildningar i cybersäkerhet på universitet och högskolor, avslutar Sam Graflund Wallentin.