Nyheter

Nya digitala lösningar inom arbetsmarknadsområdet

Swedish JobTech och Nacka kommun får stöd från Vinnova, Statens Innovationsmyndighetet för att undersöka möjligheten att sätta upp en testbädd och mötesplats för nya digitala lösningar inom arbetsmarknadsområdet.

Över 600 000 personer beräknas i början av nästa år vara inskrivna som arbetslösa. Arbetsförmedlingen beskriver det som den största krisen i modern tid. Nu mer än någonsin är utveckling av nya digitala lösningar nödvändig för att effektivisera och demokratisera arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetssökande att komma i arbete och för arbetsgivare att få arbetskraft.

– Hög arbetslöshet, kompetensbrist samt ojämlika möjligheter att komma i arbete innebär att det finns ett stort behov av att bättre utveckla nya digitala lösningar för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det är spännande att vi nu kan sätta igång och undersöka hur vi driver den utvecklingen på bäst sätt, säger Nacka kommuns arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell.

Nacka kommun och föreningen Swedish JobTech startar nu med stöd av Vinnova ett projekt för att undersöka möjligheterna till att skapa en mötesplats och testbädd nya digitala lösningar inom arbetsmarknadsområdet. Tanken är att aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor tillsammans med arbetssökande och arbetsgivare blir medproducenter och kvalitetssäkrare av framtidens matchningsverktyg.

– Idag finns över 250 företag och start-ups i Sverige som arbetar med att ta fram  nya tekniska lösningar för att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom matchning. Problemet är att utvecklingen ofta görs på varsitt håll vilket inte är särskilt effektivt. Med en testbädd kan vi få till en lärande och medborgarnära miljö där teknikutvecklarna och teknikanvändarna möts i en större kontext och tillsammans utveckla mer effektiva produkter, tjänster och processer, säger Eva von Wernstedt projektledare för JobTech testbädd.