Nyheter

Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL): Elbilsprojekt som visar vägen

Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) har nått halvtid och utvärderingen visar att projektet är på rätt väg. Antalet laddstationer och elfordon ökar och projektet har bidragit genom att kompetenshöja ett stort antal personer och stöttat företag och organisationer så att de har kunnat investera i elfordon och laddstolpar.

I projektets nyhetsbrev får man veta mer om hur laddstationer skulle kunna bli mer tillgängliga, hur kommuner kan minska sin fossila fordonsflotta och vilka stöd som finns att söka för de som vill växla över till el.

I nyhetsbrevet beskriver man också hur projektet arbetar med att förbättra laddinfrastrukturen.

Här kan du läsa och ladda ner nyhetsbrevet:

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, nyhetsbrev 3, juni 2020