Nyheter

Världsunikt elbilsprojekt

I dagarna blev det klart att det digitala elbolaget Tibber från och med vecka 27 börjar leverera flexibilitet i balanseringen av elnätet åt myndigheten för elförsörjning, Svenska Kraftnät.

Tibber blir det allra första elbolaget som genom sina kunders elbilsladdning kommer att bidra med balansering av elnätet åt Svenska Kraftnät. Det är första gången i världen som balanseringen sker genom hushålls elbilsladdning i den primära reservmarknaden Frequency Containment Reserve (FCR-N).

– Det här är verkligen banbrytande och kommer att vara till stor gagn för den fortsatta utvecklingen av hållbar energiförsörjning. Att vi har en fungerande balans i elnätet är avgörande för hela samhället och med ambitionen om ökad hållbar elproduktion så krävs automatiserade och innovativa lösningar för att hålla i den ambitionen. Vi hoppas att det här blir starten för en smartare elförsörjning för hela Sverige, säger Edgeir Vårdal Aksnes, VD på Tibber. 

Balansering av elnätet innebär att produktion och konsumtion av el behöver vara i balans för att det inte ska bli större strömavbrott. Detta har främst skett på produktionssidan och historiskt sett i Sverige har det varit nästan 100% vattenkraftverk som tillhandahållt denna tjänst. Då den förnybara elproduktionen är påverkad av väder och vind påverkas därmed stabilitet och priser, vilket i slutändan landar hos skattebetalarna. Därför kommer efterfrågan på dessa balanseringstjänster bara att öka när energisystemet övergår till mer icke-kontrollerbar förnybar energiproduktion.

– Det finns det ett enormt behov av nya och olika typer av resurser för att göra marknaden mer motståndskraftig. Balansering genom elkonsumtion såsom elbilsladdning är det mest effektiva och billiga sättet att balansera nätet på då det görs via redan existerande resurser istället för att bygga nya och dyra resurser för balansering, fortsätter Edgeir. 

Tibbers lösning av att kontrollera och orkestrera hundratals individuella EV-laddare kommer att vara den första som är kvalificerad för den primära reserven i Norden, Europa och världen. Tibber har tidigare genomfört en framgångsrik pilot ihop med Stattnett i Norge i mFRR-marknaden (sekundära reserven) och har nu efter flera tester blivit godkända av Svenska Kraftnät att gå in i FCR-N-marknaden (primära reserven).