Nyheter

Inlandsbanan: ”Trafikverkets rapport om Inlandsbanan ogrundat negativ”

Inlandsbanan AB motsätter sig Trafikverkets nya funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet”. I rapporten intar Trafikverket en ogrundat negativ och konkurrensinriktad inställning till Inlandsbanan. Inlandsbanans ledning menar att det här är kontraproduktivt för att ta Sverige ur Coronakrisen, och att det just nu krävs en kraftsamling på infrastrukturprojekt som kan genomföras omedelbart.

Trafikverkets funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet” (TRV 2018/131550) avser ”utreda Inlandsbanans förutsättningar och framtida funktion i transportsystemet”.

I rapporten uttrycker Trafikverket dock en grundlöst negativ inställning till Inlandsbanan, med uppgifter som saknar verklighetsförankring men som avser hindra utvecklingen av infrastrukturen.

Inlandsbanan AB uppmärksammar särskilt följande punkter i rapporten som problematiska:

1/Att Trafikverket i rapporten visar att ”systemtågen” bör behållas på egen räls. Därmed gör Trafikverket sig själva till en konkurrent till Inlandsbanan. Inlandsbanan ser inte Trafikverket som en konkurrent utan som en partner, men Trafikverkets analys utmanar partnerskapet.

2/Att Trafikverket utan angiven grund ifrågasätter Inlandsbanans planer avseende att bygga ut järnvägen till 2025. Det här är en hållbar infrastruktursatsning av centralt värde för svensk arbetsmarknad efter Coronakrisen. Trafikverket anger dock att planen är orealistisk, utan att redovisa varför.

3/Att Trafikverket väljer att jämföra Inlandsbanans projekt med infrastruktur som varken existerar eller är beslutad.

Inlandsbanan AB delar inte Trafikverkets analys i rapporten, och hade hoppats på ett mer utvecklingsorienterat förhållningssätt i fråga om satsningen på hållbar infrastruktur. I synnerhet då bygget av Inlandsbanans järnväg, på ett sätt som är unikt i Sverige, kan inledas redan 2021.

– För att ta Sverige ur Coronakrisen behövs en omedelbar kraftsamling på hållbar infrastruktur – i synnerhet på den infrastruktur som kan tillskapas fort. Ogrundat negativa omdömen har inte en plats i den här samhällsviktiga satsningen, säger Inlandsbanans vd Peter Ekholm.