Nyheter

Tyréns utformar ett av de största infrastrukturprojekten i svensk historia

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra uppdraget E18 trafikplats Jakobsberg mellan trafikplats Hjulsta, inklusive kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av Förbifart Stockholm.

Uppdraget innehåller flera olika projekt såsom ombyggnad av Barkarby trafikplats, och Hjulsta trafikplats, och breddning av E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta och ska bidra till att stärka kapaciteten i området när E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik.

– Det är fantastiskt kul att få vinna ett så stort uppdrag i konkurrens. Här kommer alla våra kompetenser inom bro och väg bidra till att göra uppdraget framgångsrikt, säger en stolt Camilla Engel, affärschef för Väg & Järnväg på Tyréns

Tyréns ansvarar för att arbeta fram en vägplan och att ta fram ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning.

Uppdraget startar i slutet av augusti, vägplanen ska var klar 2023 och förfrågningsunderlaget 2024 och sedan tar byggplatsuppföljningen vid.

Kelprojektas, som är Litauens största konsultbolag inom infrastruktur och ingår i Tyréns koncernen, kommer att delta i uppdraget med resurser inom bro och väg.

Ett av de största infrastrukturprojekten i svensk historia

E4 Förbifart Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia och beräknas att vara klart år 2026. E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv.

Uppdragsfakta:

Beställare: Trafikverket
Samarbetspartners: Kelprojektas som bistår med resurser inom bro och väg
Kontraktsvärdet är 111,7Mkr
Uppdragstid: augusti 2020–2024