Nyheter

VSM investerar i 27 nya Caterpillar-maskiner

Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande när VSM Entreprenad AB väljer att uppgradera sin flotta med närmare 30 nya entreprenadmaskiner från Caterpillar och Zeppelin Sverige AB.

Stockholmsbaserade VSM ingår i Bellman Group vilket är en av Sveriges största anläggningskoncerner med fokus på bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor. Med Norden som verksamhetsområde har Bellman Group totalt cirka 400 medarbetare och 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor.

Förnyar och utökar

Affären med Zeppelin Sverige omfattar 13 hjullastare, tio grävmaskiner och fyra dumprar. Att göra en större investering med Caterpillar-maskiner har växt fram.

– Vår maskinflotta består av cirka 200 maskiner och vi har den senaste tiden haft ett tydligt investeringsbehov för att förnya och utöka parken. Viktiga faktorer för oss har varit att välja maskiner med låg bränsleförbrukning, låga utsläppsnivåer och som är ledande ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, berättar Staffan Haglund som är VD för VSM.

– Caterpillar har kommit långt i utvecklingen med allt från tekniska lösningar och drivlinor till säkerhetssystem och förarmiljöer. Moderna, effektiva och fräscha maskiner attraherar dessutom förare och det är viktigt för oss. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, vi vill visa att vi är en attraktiv arbetsgivare, och det är brist på maskinförare idag. Kan vi erbjuda nya maskiner, är det ett konkurrensmedel.

Komplett med finansiering och serviceavtal

Samtliga maskiner förutom fyra hjullastare är planerade att levereras under 2020. Måns André är Zeppelin Sveriges maskinsäljare som ansvarat för affären:

– Vi är glada för förtroendet som Bellman Group och VSM gett oss. Tillsammans kunde vi hitta en klok och förmånlig helhetslösning för alla parter som omfattar både finansiering, serviceavtal och maskinernas utrustningsnivå, säger han.

– Caterpillar är ett tryggt varumärke som vi har bra erfarenhet av. Med Zeppelin har vi arbetat fram en affär som blir bra för alla. Nytt för oss är även att vi tack vare upplägget leasar på kortare tid än vi brukar, vilket ger oss både konkurrensfördelar och ekonomiska fördelar, säger Staffan Haglund, VSM.

Drar nytta av senaste teknologin

Caterpillar har de senaste åren satsat stora resurser på utveckling och har lanserat stora maskinnyheter. Som exempel har den nya grävmaskinsgenerationen ”Next Generation” satt en helt ny standard med säkerhetssystemet E-fence, Assist-funktioner och låg miljöpåverkan. Grävmaskinerna har även en ny rymlig hytt med bland annat 10-tums touchscreen, lättåtkomliga reglage, ergonomisk förarstol, stora glasytor och låg ljudnivå. Ett stort fokus har lagts på nya generationens maskiner att bli både mer produktiva och bränsleeffektiva tillsammans med minskade underhållskostnader.

Hjullastaren Cat 972M XE har en drivlina som bygger på Caterpillars hybridteknik och som gör den både stark och bränslesnål. Dumprarna är utrustade med modern teknik för säker och effektiv lastning, lossning och framdrift.

Vill ta ansvar

VSM kommer att kunna dra nytta av all den nya teknik som finns i maskinerna. Samtliga maskiner levereras dessutom utrustade med miljöolja från fabrik och alkolås.

– Hållbarhet är en viktig del för oss inom Bellman Group. Jag ser det som ett samhällsansvar att ha en så klimatsmart fordonsflotta som möjligt. Vi har bara en planet och det är en hygienfaktor att vi hela tiden ska sträva efter en bättre maskinpark, menar Staffan Haglund.

– Gällande alkolås så finns det kravet hos några av våra uppdragsgivare, men för oss är det lika mycket av en policyfråga. Vi vill säkerställa att vi alltid kör nyktra och säkert oavsett hur kraven ser ut.

Investerar i tuffa Corona-tider

Affären mellan Bellman Group och Zeppelin är både viktig och glädjande. Den görs i osäkra tider med Corona-pandemin som mörka moln på himlen.

– Vi har mycket att göra och tror på marknaden långsiktigt. Det är redan stora infrastruktursatsningar planerade i Sverige och beslutsfattarna vet att ytterligare investeringar i exempelvis spårbunden trafik ger både jobb och miljövinster, säger Staffan Haglund.

– Genom att investera nu står vi ännu starkare när efterfrågan ökar.

De här maskinerna ingår i affären:

2 st dumprar Cat 725
2 st dumprar Cat 730
9 st hjullastare Cat 972M XE (varav 5 st levereras i år och 4 st nästa år)
4 st hjullastare Cat 980M
4 st bandgrävmaskiner Cat 340 Next Generation
3 st bandgrävmaskiner Cat 330 Next Generation
2 st bandgrävmaskiner Cat 326 Next Generation
1 st hjulgrävmaskin Cat M315F