Nyheter

Produktnyhet: Min Betong® adderar realtidsspårning vid beställning och leverans

Thomas Betong adderar nu realtidsspårning till sin tjänst Min Betong® – en kundportal för att underlätta och effektivisera hantering av beställning och leverans. I tjänsten finns sedan tidigare möjligheter till push-notiser om leveranser, hantera beställningar och projekt samt möjlighet till nedladdning av fakturor och digitala följesedlar. Thomas Betongs kunder kan på så sätt alltid ha en bra överblick över byggprojektets betongleveranser.

Med realtidsspårning av betongleveranser kan kunden i appen Min Betong eller på kundportalen få reda på var betongbilen är och beräknad ankomsttid. Via en karta där betongbilens position markeras kan man i realtid alltid veta var transporten befinner sig. Detta har varit en mycket efterfrågad tjänst och som hjälper till att effektivisera och planera det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen.

– Att kunna följa betongleveranser i realtid är en naturlig fortsättning på vårt fokus kring digitala tjänster som ökar kundnyttan och i linje med vår vision om att vara närmast kunden. Många av våra kunder har växlat över till digitala tjänster för att effektivisera och säkerställa sina projekt och vi ser hur efterfrågan bara växer. Samtidigt inför vi nu också möjligheten att exportera data till Excel eller Power BI, vilket vi tror kommer visa sig väldigt värdefullt i vår relation med kunden, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef på Thomas Betong.