Nyheter

AFA Försäkring administrerar stöd på 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

AFA Försäkring får i uppdrag av arbetsmarknadens parter att administrera ett stöd på 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Stödet börjar gälla den 1 januari 2021.

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera stödet till arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Vi kommer nu att påbörja arbetet med satsningen och information kommer löpande att publiceras på vår hemsida under hösten, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Gemensamma utbildningsinsatser ska utveckla förebyggande arbete

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.