Nyheter

Inlandsbanan AB handlar upp vätgasdrivna tågvärmevagnar

Europa öppnar upp för grön vätgas. Den 8:e juli presenterade EU sin nya vätgasstrategi för användandet av vätgas. En strategi som beskrivs av EU:s energikommissionär Kadri Simson och klimatansvarige förste viceordföranden Frans Timmermans som ambitiös och nödvändig för att uppnå klimatneutralitet.

Detta går hand i hand med Inlandsbanan AB ambition att nu genom vätgasdriven tågvärmevagn påbörja arbetet för en koldioxidfri transportkorridor genom halva Sverige.

Inlandsbanan AB gör satsningar för vätgasdrift på järnväg. Den 8 juli publicerade Inlandsbanan AB en ansökningsinbjudan för den nu påbörjade offentliga upphandlingen av nya vätgasdrivna tågvärmevagnar. Upphandlingen syftar till att komma fram till en innovativ och kostnadseffektiv lösning för en vätgasdriven tågvärmevagn. Denna tågvärmevagn kommer genom grön vätgas från inlandets vindkraftsparker tillhandahålla varma och belysta vagnar till resenärer som är på väg till fjälldestinationerna i inlandet.

– Strategin går hand i hand med Inlandsbanans ambition att skapa en prioriterad godskorridor – utan koldioxidutsläpp. Denna transportkorridor, genom mer än halva Sverige, skulle förutom att säkra industrins konkurrenskraft även att främja tillväxt i inlandets turismdestinationer. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft och för att människor ska fortsätta att vilja ta sig hit säger Peter Ekholm, VD Inlandsbanan AB.

Framtagandet av vätgasdrivna tågvärmevagnar ingår som ett delprojekt för det övergripande projektet Vätgas i inlandet som Inlandsbanan AB driver tillsammans med sin samarbetspartner Statkraft. Det övergripande projektet syftar till att etablera vätgasproduktionsanläggningar längs Inlandsbanan med vätgasdistribution via Inlandsbanan. För denna distribution avses i en senare upphandling tas fram en teknisk lösning för vätgasframdrift av dagens diesellinjelok.

Fakta tågvärmevagn:

För att kunna elkraftförsörja personvagnar/liggvagnar på oelektrifierade järnvägar som exempelvis Inlandsbanan behövs en generator som är placerad på en så kallad tågvärmevagn eller värmefinka i dagligt tal. Tågvärmevagnar används idag bland annat för nattågen som vintertid transporterar skidturister till och från fjälldestinationerna längs Inlandsbanan. Att resa med dessa tåg innebär en minskning av utsläpp på 19 785 ton koldioxid per år i jämförelse med vad som hade varit fallet om bil och/eller flyg nyttjats för de aktuella resorna.

För mer information om ansökningsinbjudan se upphandlingssiten VISMA:

https://www.opic.com/upphandling/upphandling-av-vatgasdrivna-tagvarmevagnar-(inlandsbanan-ibab-aktiebolag-ostersund)-aidd18348a711ab0bc4c87e9b51781fefad/?q=Upphandling%20av%20vätgasdrivna%20tågvärmevagnar&p=1