Nyheter

Covid-19-krisen visar oss vad skalbarhet verkligen innebär

Att använda molnet för att skala upp och ned utefter på behov har visat sig vara kritiskt under coronapandemins mest intensiva månader – och lär fortsatt vara en nödvändighet även framöver. Det menar Joakim Stolpe, försäljningschef, på Amazon Web Services (AWS) i följande inlägg:

”Varje dag de senaste månaderna har jag tagit del av berättelser kring företag som vänder sig till molnet för att växa. Det sker just nu i en takt som tidigare hade varit svårt att föreställa sig och dessutom under extrem press och i många fall bokstavligt talat över en natt.

Allt för ofta har företag och organisationer tagit för givet att deras existerande system eller mjukvarulösningar varit konstruerade med skalbarhet i åtanke, för att kunna växa i takt med en ökad efterfrågan. Men något som blivit tydligt under den här pandemin är att många inte alls mött den rådande situationen med optimala förutsättningar.

När jag är i kontakt med organisationer inom offentlig sektor kring hur vi kan hjälpa dem med skalbarhet diskuterar vi ofta den sorts flexibilitet som gör det möjligt att bygga och lansera nya applikationer och tjänster inom bara några dagar, eller till och med timmar. Att ha rätt system på plats när vi befinner oss mitt i en global hälsokris kan inte underskattas, särskilt inte när tidsbesparingar kan betyda räddade människoliv.

Under den senaste tiden har vi arbetat med läromedelsföretaget Gleerups, som redan under coronapandemins inledande skede erbjöd kostnadsfri tillgång till digitala läromedel – ett initiativ som inte hade varit genomförbart för bara tre år sedan.

Samma måndag som Gleerups gick ut med möjligheten märkte man nämligen av en enorm ökning av användare, som mest 100 procent fler studenter än normalt. Men tack vare att man redan hade infrastrukturen på plats i form av molntjänster från AWS klarade man av att både skala upp och skala ned utefter behov. Det visade sig vara absolut nödvändigt för att hantera efterfrågan, både inledningsvis och under månaderna som följde.

Det är av yttersta vikt att företag som Gleerups får möjligheten att dela med sig av tillförlitlig och aktuell information. Tack vare det blir det möjligt att snabbt identifiera vad som fungerar och fokusera resurser på det.

Medan Gleerups initiativ möjliggörs av molnet är vi i slutändan beroende av människor och deras uppfinningsrikedom. Gleerups gick i bräschen för kostnadsfri tillgång till digitala läromedel. Numera har de flesta konkurrenter bidragit med liknande initiativ.

På så sätt har den här krisen vid upprepade tillfällen visat oss att människor alltid har förmågan att tänka kreativt och agera på bästa möjliga sätt efter rådande omständigheter. Likaså har det visat sig att det också krävs moderna och flexibla system som klarar av att helt ta till vara på visionerna.”

Joakim Stolpe, försäljningschef, Amazon Web Services (AWS)