Nyheter

Utbildning ska minska olyckor vid vägprojekt

Varje år inrapporteras runt 300 trafikolyckor vid vägarbeten. Någon eller några med dödlig utgång, några tiotal med svåra personskador. Mest drabbade är passerande trafikanter, enligt tidigare statistik.

En liksom i övriga samhället tuffare attityd och växande hänsynslöshet är starkt bidragande orsaker, enligt branschorganisationen SBSV.

– Man kör för fort, trycker sig fram och struntar i skyltar och sådant man blir anmodad att göra, säger branschföreträdare Göran Fredriksson.

SVERIGES BRANSCHFÖRENING För Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, är ett initiativ från berörda tjänste- och produktleverantörer för ökad säkerhet vid vägarbeten.

Ett allt hänsynslösare samhällsklimat med nonchalans för gäll- ande regler och vägmärken. Plus plus okunnighet och kortsiktig snålhet vid förebyggande investeringar i skyddsanordningar.

Det här är, anser SBSV och dess företrädare Göran Fredriksson, starkt bidragande orsaker till fortsatt alltför många olyckor i sam- band med vägprojekt. Vare sig det gäller vägunderhåll, drift eller nybyggnation.

– Enligt en stor undersökning av SECO har våld och hot ökat markant. Det kastas saker på den som står flaggvakt, inträffar jäkligt konstiga saker … sådant du absolut inte vill vara med om!

För SBSV är samverkan med myndigheter och mellan företag, liksom utbildning, prioriterade verksamheter för att få ned antalet olyckor vid vägprojekt.

Utbildning har dock för många personalkategorier ersatts med kompetenskrav, till exempel för förare av väghållningsfordon och andra yrkesroller som förekommer i ett vägprojekt. Det innebär att vägprojektens medarbetare ska klara de digitaliserade proven på Trafikverkets förarprovkontor. Efter godkänt resultat erhåller personen obligatorisk SIK-certifiering (Skandinavisk Infrastruk- turkompetens) i olika steg.

Det är bara för personal som monterar temporära längsgående skyddsanordningar som det finns ett uttalat krav på utbildning.

– Ett utbildningskrav som vi själva klarar av i branschen, förklarar Göran Fredriksson.

BRANSCHKONTROLL

Personal som arbetar med längsgående skyddsanordningar och annan tung avstängning har en viktig roll. Det här är anordningar som ska hålla trafiken borta från byggarbetsplatsen.

För just den här yrkeskategorin drog branschorganisationen SBSV år 2019 därför igång en särskild utbildning.

– Beroende på att det vid arbetsplatskontroller var så otroligt mycket fel på den här typen av skyddsanordningar. I nästan 80 procent av fallen var det någon typ av avvikelse. Här har vi faktiskt tryckt på!

En kursdag varvad med teori och praktik är nu etablerad på fyra olika håll i landet.

Numera ska det också finnas ett skriftligt intyg på att den längsgående skyddsbarriären är korrekt monterad.

– Skyddszonen innanför den längsgående skyddsbarriären mot trafiken – den som ska vara fri från människor och material – ska också, enligt de senaste kraven från Trafikverket, vara ordent- ligt markerad, påpekar SBSV:s företrädare Göran Fredriksson.

FÖLJ REGLERNA!

Angelägnaste säkerhetsfrågan just nu?

– Att man följer reglerna som finns. För de på arbetsplatsen och för trafikanterna som kör förbi. Gör vi det har vi otroligt mycket mindre problem!