Nyheter

Valet av schaktfritt – en generationsfråga

Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man. Så talar NCC för metoden för ledningsbyggnad. Men det är i mycket en generationsfråga.

– VI MÄRKER ATT det sker ett generationsskifte i VA-Sverige just nu, säger Jonas Mader, affärsutvecklare ”no dig” vid NCC. De yngre i branschen är mer öppna för nytt tänk än äldre. Små ledningsägare är också oftare konservativa än större.

Jonas Mader har arbetat i branschen i 22 år med allt från styrd borrning till relining, varav de senaste fyra åren i NCC.

Men han talar inte bara om svårigheten att få en del lednings- ägare att anamma den schaktfria tekniken. Han nämner också svårigheten att få in kompetent folk till ledningsarbetena.

– Talar vi om vatten är många intresserade, talar vi om avlopp kanske inte lika många är det. Men det man behöver marknads- föra är att vi i den här branschen sysslar med tekniskt precisions- arbete och infrastruktur.

– Sverige ligger generellt sett långt efter i ledningsförnyelsen och förnyelsetakten måste öka. Det finns ett alarmerande, gigantiskt behov av ledningsarbeten. En tickande bomb. Det skulle behövas tre gånger så mycket ledningsförnyelse samtidigt som det finns en okunskap när det gäller nya effektiva metoder. Den schaktfria branschen skulle klara att öka sysselsättningen med 70 procent om beställarna tänkte schaktfritt i första hand.

KALKYLATOR KAN VISA BESPARINGARNA

Jonas Mader betonar de stora fördelarna med schaktfritt lednings- byggande, minskad klimatpåverkan, bättre ekonomi, minimerad störning och kortare byggtider.

Att schakta i samband med ledningsbyggande medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgången.

Schaktning innebär även användning, bearbetning och fram- tagning av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas negativt.

– Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst, säger Jonas Mader, som talar om företagets ”NoDigKlimatkalkylator” som visar vilka besparingar som kan göras och som är tillgänglig för alla.

MÅNGA METODER TILL BUDS

När det gäller ekonomin pekar han på att utöver tid som också kostar, så tillkommer kostnader för maskiner och lastbilar, av- stängningar, körplåtar, spont och provisoriska ledningar.

– Beroende på metod och antal ledningar som åtgärdas medför schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader.

– Schaktfritt ledningsbyggande innebär också mindre störningar för tredje man. Näringsidkare lider inte lika mycket av minskande kundflöden, trafikanter drabbas mindre och när- boende kan glädjas åt mindre trängsel, stök och buller.

– Kortare byggtider ger också en mycket resurseffektiv och ekonomisk process, oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning. Då finns metoder som infodring med flexibelt foder, rörspräckning, sliplining med mera, säger Jonas Mader.

På bilden: NCC är en av många entreprenörer som arbetar med schaktfri ledningsdragning

Foto:  Annika Persson, Precious People