Nyheter

Miljardstödet för corona populär måltavla för cyberbedragare

39 miljarder kronor väntas under sommaren och hösten delas ut till svenska företag vars omsättning drabbats av coronakrisen. Men det leder också till högsäsong för bedrägerier – både mot myndigheterna och företagen.

I juli ska regeringens omställningsstöd för företag som drabbats ekonomiskt av pandemin börja betalas ut. Under de kommande veckorna förväntas tusentals företag söka stöd ur fonden där 39 miljarder kronor har reserverats – men exempel från andra EU-länder visar att det också är ett attraktivt byte för bedragare, enligt data från cybersäkerhetsföretaget Proofpoint.

– Det här är en ny och otrygg situation för verksamheter, med ett regelverk som inte är enkelt att sätta sig in i för den enskilde. Man har ingen förförståelse kring hur kommunikationen med myndigheterna kommer att gå till i de här frågorna, hur lång tid det kommer att ta eller vilka kommunikationsvägar man kan förvänta sig besked från. All den osäkerheten gör det attraktivt för bedragare, och sänker tröskeln för att låta sig luras, säger Örjan Westman, nordenchef på Proofpoint.

Bedrägerierna är riktade åt två håll – både att cyberkriminella utger sig för att representera drabbade företag exempelvis genom fejkade mejladresser, och att drabbade företag får falska utskick som uppger sig vara från de organisationer som ansvarar för fördelningen.

Flera EU-länder var tidigt ute med finansieringsstöd, och under de senaste månaderna har ett flertal bedrägerier upptäckts på området, i de länder där ansökningar om stöd kommit igång.

En av de största incidenterna ägde rum i den tyska delstaten Nordrhein-Westphalen i april, där falska bidragsansökningar misstänks ha inneburit att tiotals miljoner Euro hamnat i fel fickor. Upptäckten också ledde till att utbetalningarna tillfälligt stoppades, vilket ledde till problem för företag i behov av hjälp.

Under sensommaren kommer även anställda och egenföretagare som ingår i riskgrupper för viruset att kunna söka stöd för förlorad arbetsinkomst.

– Även privatpersoner måste vara på sin vakt redan nu. När man är i en utsatt situation både hälsomässigt och ekonomiskt, och väntat länge på att få besked om ersättning, är man som mest sårbar för bedrägerier. Det finns ingen hänsyn hos cyberbedragarna, de ser bara ett enkelt byte, säger Örjan Westman.

Här är några enkla förhållningsregler för säkert e-postbruk:

Var försiktig med all kommunikation där du ombeds att lämna personuppgifter eller finansiella uppgifter. Verifiera att meddelandet är från rätt avsändare eller be om råd om du är osäker.

Ignorera alla opåkallade kontaktförsök över vanlig e-post. Banker och myndigheter kommer aldrig att efterfråga känslig information över dessa kanaler.

Undvik att klicka på okända länkar, även om de kommer från avsändare som ser legitima ut. Även om mejlet ser korrekt ut, bör det verifieras via avsändaren, exempelvis via kundtjänsten.

Var uppmärksam på stavfel eller grammatiska misstag. Om ett mejl som ser officiellt ut innehåller sådana fel, minskar sannolikheten att det är legitimt.

Källa: Proofpoint