Nyheter

Tryggare och säkrare användning för kapmaskiner med utökat klingskydd

SmartGuard är utvecklat för att minska risken för olyckor och personskador i situationer där kast kan uppstå, vid användning av en kapmaskin. Produkten är ytterligare ett steg mot att skapa en säkrare arbetsmiljö och ökad användarsäkerhet för kapmaskiner ­­– en prioritering som varit viktig för Cramo under en längre tid.

– Som arbetsgivare, leverantör och partner har Cramo en viktig roll i säkerställandet av arbetsmiljöarbetet när det kommer till de produkter vi tillhandahåller. Vi har varit noga med att efterfråga en produkt som ökar säkerheten för användaren och skapar trygghet vid användning. Vi har redan köpt in ett stort lager av SmartGuard klingskydd och kommer inom kort att fördela dessa i verksamheten, säger Leif Bergström, Chef för Produkter & Underhåll på Cramo AB.

En handhållen kapmaskin är ett kraftfullt verktyg som kan användas för en mängd olika kaparbeten så som sten och betong, utrustad med en stor roterande kapskiva. SmartGuard är ett utökat klingskydd för Husqvarnas motorkapar. Det placeras på befintligt klingskydd för att minska risken för olyckor vid inträffande av ett kast genom att hjälpa operatören med såväl teknik, som att kapa inom korrekt zon.

– Orsak till inträffade olyckor med motorkapar beror i huvudsak på felaktigt handhavande av motorkapen och utslitna klingor. Vi jobbar aktivt inom Husqvarna för att förebygga detta b.la genom personlig utbildning och digital användarguide för kapmaskiner. säger Mattias Holmdahl, Global Produktchef för motorkapar på Husqvarna Construction Products.

Cramo påbörjar nu ett arbete med att successivt övergå till Husqvarnas SmartGuard klingskydd på samtliga maskiner för att öka säkerheten när motorkapar används. Kapmaskinen kommer även vara tillgängliga att testa på under Cramoskolans kommande kaputbildningar.