Nyheter

AI och digital tvilling styr fastighetsautomation

Det holländska företaget Priva har tagit fram ett system som automatiserar klimatstyrningen i byggnader. Med hjälp av artificiell intelligens (AI), väderprognoser och data som samlas in från en byggnad beräknar systemet det mest effektiva sättet att producera och distribuera energin.

Traditionella system för fastighetsautomation arbetar reaktivt. Om systemet känner att det är kallt på morgonen börjar det värma byggnaden till önskad temperatur. När sedan solen går upp och värmer byggnaden finns en risk att inomhustemperaturen blir varmare än måltemperaturen. Då sätter systemet igång kylning för att få ner temperaturen.

– En byggnad är rätt trög, och det tar tid innan kylmaskiner klarar att få ner temperaturen till rätt nivå. Då går det onödig energi både till uppvärmning och nerkylning. Med Priva Eco arbetar vi i stället med prognoser, för att se till att byggnaden håller rätt temperatur under dagen, förklarar Anders Norén som ansvarar för den svenska marknaden på det holländska företaget Priva.

Automatiserar styrningen

Priva Eco är ett strategiskt styrsystem som via molnet kopplas till en byggnads existerande system för fastighetsautomation, oberoende av dess fabrikat.

– Systemet automatiserar stora delar av det arbete som tidigare skötts av en mänsklig operatör och frigör denne för att jobba med annat. Samtidigt minskas energianvändningen och de som finns i byggnaden får en bättre arbets- eller boendemiljö.

Systemet använder sparade data för att titta bakåt i tiden, och ser hur mycket energi som gått åt vid olika förhållanden. På så sätt lär sig systemet hela tiden hur byggnaden och dess klimatsystem beter sig vid olika situationer.

24-timmars prognoser

Systemet gör även prognoser för de närmaste 24 timmarna om förväntad utetemperatur och beräknad energiåtgång. Vid val av energislag jämför systemet vad olika typer av energi kostar för tillfället och väljer det mest ekonomiska. Det kan även välja att lagra energi i ackumulatorer eller i själva byggnaden när elen är billig, ofta på nätter och helger. Från givare i byggnaden får systemet bland annat information om temperaturer, fuktighet, belysning och mänsklig närvaro i olika zoner.

Digital tvilling

Innan systemet tas i drift skapas en så kallad digital tvilling av byggnaden och dess VVS-installationer. Baserat på prognoser och insamlad information körs sedan olika scenarier i den digitala tvillingen. I de olika scenarierna tas hänsyn till vilka zoner i byggnaden som ska användas, hur mycket människor det kommer att finnas och vilken nivå på klimatkomfort som eftersträvas.

Därefter väljer Priva Eco det bästa scenariot och använder det för att styra energianvändningen i byggnadens system för fastighetsautomation.

– Systemet beräknar det mest effektiva sättet att producera och distribuera energin. Genom att undvika att värma eller kyla för mycket minskar energikostnaderna och utsläppen av koldioxid. Dessutom får man ett optimalt inomhusklimat, poängterar Anders Norén.