Nyheter

SFVF: ”Varför stoppas inte fyllning av AC med sk ”fulgas”?”

På senare år har det blivit allt vanligare att fylla bilars AC-system med s k ”fulgas”, dvs gas som inte är avsedd för AC och som kan innebära en allvarlig säkerhetsrisk. I Naturvårdsverkets vägledning om Fluorerade växthusgaser står det att en bils AC aldrig får fyllas på med något annat än det den är typgodkänd för, skriver Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) i ett pressmeddelande.

– Sveriges Fordonsverkstäders Förening har sedan länge verkat mot att företag och privatpersoner fyller fordons AC-system (klimatanläggningar) med brandfarlig propan som importeras och säljs av en del företag på den svenska marknaden. Att fylla ett fordon med propan istället för köldmedium är farligt då bilen inte är gjord för den här typen av brandfarlig vara vilket framgår klart och tydligt av fordonets typgodkännande inom EU, säger Bo Ericsson, VD Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

– SFVF anser att import och försäljning av propan, samt hantering och påfyllnad av propan, där syftet är att fylla på ett fordons AC-system strider mot Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi kan konstatera att det egentligen bara finns två svenska kommuner som visat intresse för att sätta stopp för detta, Sjöbo och Oxelösund. Landets övriga kommuner förhåller sig helt passiva. Nu kräver SFVF att kommuner i hela Sveriges agerar och skickar ut miljöinspektörerna och följer de goda exempel som finns från Sjöbo och Oxelösunds kommun, fortsätter Bo Ericsson.

– SFVF har kontaktat Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, MSB, Konsumentverket och gjort polisanmälan men alla ”slår ifrån sig” och kan inget göra. Samtidigt undrar vi från den seriösa branschen varför våra medlemmar ska konkurreras ut på grund av flathet hos myndigheter? Nej, nu är det dags att kommunernas miljöinspektörer och kommunerna gör sitt jobb och tar ansvar i denna fråga, säger Bo Ericsson med eftertryck.

SFVF anser att sanktionsavgifterna som borde utfärdas ska vara lika höga som när människor lurar staten på pengar. Kan det verkligen vara meningen att den seriösa branschen ska kontrolleras i alla avseenden, medan aktörer som verkar inom parallellsamhället går under radarn, fortsätter SFVF i sitt pressmeddelande.

– SFVF och MRF har infört en branschstandard kallad Godkänd Bilverkstad, www.godkandbilverkstad.se. Den standarden borde alla kommuner ställa som krav vid en förhandling anser vi, säger Ulf Stefansson jurist hos SFVF.

Standarden är framtagen på uppmaning av Per Bolund som var Konsumentminister vid det aktuella tillfället. Standarden är framtagen av SFVF, MRF och Konsumentverket. Ett flertal kommuner ställer idag som krav att verkstaden är en Godkänd Bilverkstad för att få vara med i en upphandling.