Nyheter

Käftkrossen B5e från Keestrack

Fredheim Maskin lanserar nu käftkrossen Keestrack B5e. Det är larvburen maskin på 50ton, försedd med gjuten krosskropp och käke. Käftkrossen ansluts till elnätet eller får kraften från ett avtagbart motorpaket, vilket optimerar produktionen utifrån både miljö, klimat och ekonomi.Keestrack B5e är en utveckling av B4e.

En hel del känns igen, men det finns också uppdateringar av betydande slag.

–Den väl tilltagna matarens slitdelar är nu i Hardox 450. Matarens kraftiga lastvingar har hydraulisk låsning ochstabiliserande stöttor mellan matare och chassi. B5e har en bred försikt, vilket uppskattas på käftkrossar i den här storleksklassen, berättar Erik Olausson på Fredheim Maskin.

Krossenheten är uppdaterad på flera punkter, förutom att både käke och kropp är gjutna. Ett exempel är den hydrauliskt manövrerade låsningen av krossens spaltjusteringskilar.Den rörliga krossplattan är extra lång, vilket skyddar fastplattan, skonar bultar och ger fördelar då krossplattan ska vändas.

– Service och underhållas av att hela mataren kan flyttas bakåt, vilket ger god åtkomst med verktyg vid byte av bakre krossplatta.B5e har ett stort svänghjul, som bidrar tilljämn och stabil gång. I det avtagbara motorpaket finns en sjuliters Volvo-motor, som ger 250 kW/340 hk.Det är ingen tillfällighet att Fredheim Maskin väljer att erbjuda den nya krossen i hybridutförande.

Erik Olausson upplever ett ständigt ökande intresse för plug-in-lösningar:

–Många entreprenörer har krav på sig att leva upp till miljöhänsyn. Därtill kommer plug-in-lösningarnasekonomiska fördelar. Sedan vigick över till ”B4e”/hybriddrift har vihalverat dieselförbrukningen. Om det finns möjlighet till direktanslutning till elnätet blir besparingen ännu större.