Nyheter

SFVF: ”Okunskap om elbilar kan leda till svåra olyckor”

När jag läser hur besiktningsföretag kontrollerar elfordon och upptäcker skador men låter fordonet passera som godkänt blir jag skrämd, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Tekniken går så fort och allt för många besitter inte den kunskap som fordonsägare har rätt att förvänta sig. I DN kunde vi nyligen läsa: ”Batteriet på en Renault Zoe har fått två parallella skador. Bilen underkänns inte, men ägaren informerades”.

– En skada på ett litiumbatteri måste ovillkorligen kontrolleras av verkstadspersonal som är utbildade på elfordon. Tyvärr har vi exempel på elfordon som börjat brinna tre veckor efter att en skada uppstått på ett litiumbatteri. Vi i branschen som har rätt kompetens vet att ett skadat litiumbatteri innebär en överhängande risk och måste tas om hand omedelbart, eftersom en kortslutning kan leda till en häftig och mycket kraftfull brand, säger Bo Ericsson.

– Regelverket för fordonsbesiktning måste ses över omgående när det gäller fordonskontroll av elfordon. Idag har besiktningsteknikerna 3 till 15 veckors utbildning och det räcker inte, säger Bo Ericsson. Dessutom måste innehållet i utbildningen förändras och utökas för att möta den tekniska utvecklingen. När man startade med besiktningar på 60-talet var fordon enkla i sin konstruktion och då besiktningsföretag inte hade råd att anställa mekaniker, tog man fram egna utbildningar. Dessa utbildningar var väldigt bra och uppfyllde alla krav som fanns förr.

– Nu när vi får elfordon, metangas, vätgas och autonoma fordon med extremt högt teknik-innehåll måste utbildningarna och kraven totalt förändras för att möta fordonsägarnas förväntningar på kontroll, säger Bo Ericsson.

Hela fordonsbranschen genomgår en total förändring eftersom den tekniska utvecklingen går fort och ställer allt högre krav på oss. SFVF har medverkat i ett stort Vinnova projekt med Volvo, Scania, RISE med flera, medverkar i arbetsgruppen hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har startat Säkerhetsgruppen för fordon (SGF).

– Under hösten startar SFVF en landsomfattande resa för att föreläsa om elfordon och risker tillsammans med medverkande från SGF. Vi kommer föreläsa om hur man ska göra riskbedömningar inne och ute för att på ett säkert sätt hantera skadade elfordon. Vi kommer även föreläsa om andra branschrelaterade problem, bland annat om alla stölder som sker av fordon, i fordon, skadegörelse av fordon och nyckelstulna bilar som skapar onödiga kostnader för verkstäder och bilhandlare, för att inte tala om de juridiska konsekvenserna.

SFVF:s seminarier är av aldrig skådat slag och riktar sig till bildemonterare, verkstäder, bilhandlare, besiktningsföretag, kommuner med elfordon, statliga myndigheter med elfordon och andra aktörer som berörs av elfordon, avslutar Bo Ericsson.