Nyheter

Ny ozonutrustning för invändig sanering av fordon

Sedan ankomsten av COVID-19 har ISTOBAL tagit fram och utvecklat ett brett utbud av produkter för in- och utvändig sanering för alla typer av fordon i olika sektorer. Det nya ozonsystemet är speciellt inriktat på fordon som används av ett stort antal olika personer som t ex hyrbilsföretag, taxi, poolbilar, bilförsäljningsföretag och verkstäder. Bensinstationer som vill erbjuda sina slutkunder extra invändig sanering kan också ha den här utrustningen som ett gör-det-själv alternativ.

Ozonutrustningen från ISTOBAL sanerar ytor, luftfilter och ventilationssystem på bara 8 minuter. Ozon (03) är en av de mest effektiva desinfektionsmedlen som existerar i naturen och förutom att likvidera bakterier och virus genom oxidering så elimineras även lukter och odörer. En annan fördel är att sanering med ozon är ekologiskt i och med att det ej lämnar någon restprodukt.

Till dags dato har ISTOBAL sålt 79 enheter på 3 månader, inklusive 67 st. i Spanien, 10 st. i Turkiet samt 2 enheter i UK.

Saneringscykeln med ISTOBAL´s utrustning innefattar två faser. Den första fasen består av att ozon förs in i fordonet medans den andra fasen innebär kraftfull ventilation med hjälp av kompressorer som ingår i utrustningen. Med det här tillvägagångssättet säkerställs tidseffektivitet samt att processen är helt säker för människor och miljön.

ISTOBAL´s ozonutrustning har ett drifts- och varningskontrollsystem som gör det säkert att använda. På det här sättet säkerställer systemet att halterna av ozonrester hålls på ett minimum när fordonet öppnas igen. Det håller sig under 0.2ppm i exponeringsgrad som fastställts av WHO(Världshälsoorganisationen) för perioder kortare än två timmar.

Ozonutrustningen från ISTOBAL har två program att välja på; ett för personbilar och ett för större fordon med resp. olika programtider.