Nyheter

Unibap och SSC i samarbete kring molntjänster i rymden

Unibap utvecklar SpaceCloud™ Services (USS) med stöd från europeiska rymdstyrelsen (ESA) och inleder nu diskussioner om utökade erbjudanden tillsammans med SSC (Swedish Space Corporation). SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter.

Det avsedda strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSC:s globala närvaro kan Unibap få en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre produktförädling i sina tjänster.

Unibap och SSC kommer under hösten 2020 diskutera affärsmodeller och fördjupade samarbetsavtal samt utprova och verifiera gränssnitt och protokoll till SSC:s markstationer och markinfrastruktur. Unibap kommer inkludera samarbetet som en viktig pusselbit i det pågående och tidigare kommunicerade ESA InCubed-projektet för SpaceCloud Services och som en svensk strategisk del i planeringen för fortsättningsfasen med ESA för rymddemonstration.

SpaceCloud-kunder skulle genom ett samarbete erhålla en sömlös molntjänst fördelad optimalt efter aktuella behov i rymden, på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar. Företagen ser tillsammans stora affärsmöjligheter när gränserna mellan markbaserade tjänster och rymdtjänster öppnas upp. Samarbetet skulle även leda till en starkare svensk och europeisk strategisk position inom IoT och datadrivna affärsmodeller med Esrange i Kiruna som stort kommunikationsnav i SpaceCloud™.

– Vi är entusiastiska för ett samarbete kring SpaceCloud med SSC för att kunna erbjuda nyckelfärdiga globala lösningar. Samarbetet skulle ta ombord-dataprocessing och satellitkommunikation till nästa nivå och möjliggör den fulla potentialen av molntjänster för rymdsystem, säger Fredrik Bruhn, VD vid Unibap.

– Fördelarna med detta initiativ är tydliga; molnlösningar är ett lovande innovationsområde som optimerar våra tjänster och möjliggör en bättre anpassning till våra kundbehov i rymden och på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar, säger Linda Lyckman, SVP Affärs- och teknikinnovation, SSC.