Nyheter

Utmanande projekt för bilindustrin avklarat

I slutet av juni skickade EdmoLift iväg de 4 sista specialdesignade ALT 3000 armlyftarna till Volvo Cars fabrik i Olofström, Blekinge, i ett projekt som sträckt sig i över 5 års tid. Resultatet är 48 levererade armlyftar, en förbättrad materialhanteringsprocess och framförallt, en implementerad ergonomisk helhetslösning som skapar sunda arbetsförhållanden för operatörer. Men det var en prövande start.

DIREKT IN I HETLUFTEN

När EdmoLifts nordiska försäljningschef Mikael Fernlund blev kontaktad under hösten 2014 förstod han ganska snabbt att det här projektet skulle bli en tuff utmaning att ro i land, men om det lyckades var vinsterna många.

– Jag hade relativt nyligen börjat arbeta på EdmoLift och insåg att automotive industrin i Skandinavien var ett kundsegment som vi till viss del var underrepresenterade i. Historiskt sett är det just i industriella miljöer som våra smarta lyftlösningar varit mest eftertraktade och haft en betydande skillnad. Därför var det här ett ypperligt tillfälle för oss att få bättre insikt i- och lära oss massor om en del utav den skandinaviska industrins viktigaste sektorer, och såklart att samtidigt börja bygga förtroende och relationer, förklarar Mikael Fernlund och fortsätter,

– Den stora utmaningen när vi började titta på det var ju att fabriken i Olofström och alla andra maskiner redan var på plats, installerade och i drift, men utan att man hade tagit med de ergonomiska aspekterna i själva fabrikslayouten. När vi tidigare har tagit oss ann liknande projekt av sådan dignitet brukar vi bli inblandade redan i planeringen av fabrikens arbetsmiljö och processflöden. Då har vi möjlighet att från start bidra med vår expertis gällande ergonomi, materialhanteringsflöden och intralogistik. Nu behövde vi vara lite extra kreativa för att kunna möjliggöra alla kundens behov på ett väldigt begränsat utrymme.

TUFFA FÖRUTSÄTTNINGAR

På fabriken i Olofström tillverkar man plåtkomponenter till Volvo Cars bilar, t.ex. förstärkningsbalkar, dörrar, motorhuvar och tak. I deras revolutionerande presshärdningslina varmpressar man plåt till höghållfasta plåtdetaljer, och ett viktigt steg i processen är de 12 stycken 3D-laserskärmaskinerna man använder för att renskära ut plåtkomponenter efter plåtformningen och härdningen.

Men för att plåten skulle hamna in i- och ut ur laserskärarna ingick ett besvärligt moment av materialhantering där operatörerna var tvungna att böja sig ner och manuellt lyfta plåtarna från korgar till laserskärmaskinerna och sedan tillbaka. Man insåg snabbt på Volvo Cars att detta inte var idealt ur ett ergonomiskt perspektiv då repetitiva lyft i framåtböjda positioner ofta medför stora slitage på muskler och leder i nacke, rygg, axlar och armar.

På förhand verkade det vara ett perfekt fall för EdmoLifts breda sortiment av smarta lyftlösningar. Men med det mycket begränsade fysiska utrymmet var det en komplicerad uppgift för den gemensamma projektgruppen, Volvo Cars och EdmoLift, att hitta en lösning som uppfyllde alla behov.

– Edmolifts ingenjörer är branschens skickligaste problemlösare, så är det bara. Jag är väldigt tacksam för att Joakim Edberg var med i projektet och imponerad över slutprodukten som han lyckades få fram. Det är mycket hårt arbete och slit som ligger bakom den här lösningen, och vi är otroligt stolta med det vi har levererat, berättar Mikael Fernlund.

SLUTRESULTATET

De första av de 48 stycken unikt framtagna armlyftarna av modellen ALT 3000 levererades i april 2015. En armlyft har både en lyft- och tiltfunktion samtidigt som den är väldigt låg i nedsänkt läge vilket är oerhört användbart för operatörer i materialhanteringsprocesser eftersom det drastiskt förbättrar den ergonomiska aspekten, men även effektiviteten, i processflödena.

Armlyftarna är också installerade i gropar i verkstadsgolvet som gör att armlyftarnas lyftplattform är i nivå med golvet i nedsänkt läge, och inte i vägen då de inte brukas.

Vad som är speciellt med dessa armlyftars lyftplattformar är att de är betydligt mycket större (1,51 m x 2,4 m) än vanligt för att kunna hantera de stora plåtpanelerna i processen.

Lyftkapaciteten är 1600 kg och de har en lyftrörelse på 0,82 m. Lyftplattformens bordsskiva är dessutom förstärkt och utrustad med extra rasskydd som gör det extremt säkert för operatören att hantera lasten på armlyften i alla lägen. Vid varje laserskärmaskin står det 4 stycken armlyftar. Två och två är de försedda med gemensamma skyddsramslister, vilket innebär att om en skyddsramslist trycks in stannar även den andra armlyften i samma par.

Under de senaste åren har den skandinaviska automotive industrin växt till ett av EdmoLifts viktigaste kundsegment

– Det här projektet har såklart varit en bidragande faktor till att vi lyckats ta oss in så bra som vi har gjort i den här delen av industrin. Nu har vi dessutom gjort flera projekt inom den här sektorn där vi gång på gång lyckats bevisa att vi har rätt lösningar, rätt kompetens och en djup förståelse gällande just industriell ergonomi, intralogistik och materialhanteringsprocesser. Det som är bra ergonomi för människan är helt enkelt bra för produktiviteten, avslutar Mikael Fernlund.