Nyheter

Skånes kommuner får tillbaka pengar från Skånetrafiken

Efter första halvåret 2020 får flera av Skånes kommuner pengar tillbaka av Skånetrafiken för de avgifter de betalt för sin färdtjänst. Avstämning sker varje halvår och de budgeterade kostnaderna för färdtjänst har blivit lägre än beräknat.

– De lägre kostnaderna beror på att färdtjänstresorna minskat med cirka 20 procent på grund av covid-19, men är även ett resultat av en rad effektiviseringar av verksamheten. Därför kan vi nu ge tillbaka totalt 5,3 miljoner till Skånes kommuner – samtidigt som vi höjt kvaliteten, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Serviceresor.

Stora insatser har gjorts för att höja resans kvalitet i samband med covid-19, som ensamresor, provtagningsresor och specialsamarbeten med trafikföretag, vården och kommuner.

Nyligen infördes även möjligheten att ansöka om färdtjänst digitalt via 1177.se för de kommuner som har färdtjänst i Skånetrafikens regi. Denna tjänst skapar en enkel och trygg lösning för våra kunder samt gör våra interna handläggningsprocesser snabbare och mer effektiva.

Målet är att de som ansöker om färdtjänst ska få ett beslut inom fyra veckor. Statistiken visar att handläggningstiden de senaste månaderna ligger flera procentenheter över målet på 90 procent.

Våra mätningar visar också att kunderna är mer nöjda med serviceresor och på en bättre kvalitet till kunderna. Det gäller framför allt bemötande, trygghet, punktlighet, rätt kund i bilen samt den upplevda väntetiden i telefon. Trots att kostnaderna minskar utförs bättre leveranser till kommunerna.

Effektivisering av verksamheten märktes även förra året, då totalt cirka 7 miljoner betalades tillbaka. Skånetrafiken för nu samtal med ytterligare kommuner som är intresserade av ett samarbete kring färdtjänst.

– Detta är ett led i vår utveckling och vi rustar för att utöka vårt uppdrag. Vi har kapacitet och ett beprövat koncept där kommunerna får ut mycket av varje skattekrona. Det är också roligt att andra regioner är nyfikna och hör av sig till oss för att ta del av vårt arbetssätt, avslutar Titti Unosdotter, Skånetrafikens Serviceresor.