Nyheter

Green Cargo gör ett svagt andra kvartal 2020

Lägre volym och transportintäkter till följd av pandemin covid-19 är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt andra kvartal 2020. Rörelseresultatet uppgick till -77 MSEK, vilket kan jämföras med 51 MSEK under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 7 procent och uppgick till 973 (1 049) MSEK.

Under första halvåret av 2020 har hela världen befunnit sig i en global kris på grund av pandemin covid-19 (Corona). Effekterna av pandemin är tydliga även för Green Cargo och påverkar resultatet kraftigt negativt.

Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år förklaras 86 MSEK av resultatminskningen av erhållen miljökompensation.