Nyheter

Köpet av Ängelholms flygplats klart

Kommunstyrelsen i Ängelholm tog på onsdagen det första formella beslutet om att tillsammans med ytterligare sex kommuner bilda ett nytt bolag och köpa Ängelholm Helsingborgs flygplats av nuvarande ägaren PEAB.

– Jag är glad att vi nu kommit fram till att fatta de viktiga formella besluten som krävs. Vi har arbetat intensivt för att gå i mål med affären och trygga flygplatsen som en viktig infrastruktur för oss som bor och verkar i Nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

I juni offentliggjorde de sju kommunerna, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm att man går samman i ett gemensamt bolag för att ta över Ängelholm Helsingborgs flygplats. Detta efter att ägaren PEAB bestämt sig för att lägga ned driften av flygplatsen, främst på grund av effekterna av coronapandemin. På onsdagen tog kommunstyrelsen i Ängelholm det första formella beslutet i ärendet.

De sju kommunerna bildar nu tillsammans ett ägarbolag som köper samtliga aktier i driftsbolaget Ängelholms Flygplats AB. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upprättats. Ett nytt ägardirektiv för flygplatsbolaget har tagits fram där det framgår att Ängelholms Flygplats ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport fram till den 1 september 2030.

Kommunernas ägarandelar varierar. Helsingborg kommer att äga 40 procent av flygplatsen och Ängelholm 30 procent. Övriga fem kommuner delar på resterande andelar.

Kostnaderna för Ängelholms kommun blir maximalt cirka 16 miljoner kronor. I beloppet ingår köp av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, ett särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin samt medel för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

– Jag är övertygad om att insatsen är rimlig och kommer att skapa ett betydligt större värde för oss i Ängelholm. Flygplatsen är viktig för både invånare, näringsliv och besökare. I dag finns inga riktigt konkurrenskraftiga alternativ för att ta sig mellan vår region och exempelvis Stockholm. Utan flygplatsen skulle vår regions attraktivitet och konkurrenskraft definitivt minska, säger Robin Holmberg.

Samtliga sju kommuner ska fatta egna formella politiska beslut. Slutgiltigt beslut i Ängelholm fattas av kommunfullmäktige den 25 augusti.

Kommunerna planerar att överta flygplatsverksamheten från den 1 september 2020.