Nyheter

Regeringens planer på att förbjuda nya bensin- och dieselbilar möter hårt motstånd

Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Drygt varannan ratar förslaget och en av fem är osäker. Bara var tredje är positivt inställd.

I vintras tillsatte regeringen en utredning som ska undersöka om ett nationellt förbud är möjligt för att sälja bensin- och dieselbilar i Sverige.

Bensin- och dieselbilar står i dag för omkring 80 procent av nybilsförsäljningen och flera branschorganisationer har ställt sig kritiska.

Däribland Bil Sweden, M Sverige och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

En Sifo-undersökning som bygger på 1 604 intervjuer ger nu stöd för kritiken:

Bara en av tre (33 %) svarar att de är positiva till ett försäljningsförbud medan ungefär varannan (47 %) är negativ. Mest negativa är låginkomsttagare, äldre och boende utanför storstadsområdena.

– Jag tror alla förstår att vi kraftigt behöver minska vår användning av fossila drivmedel om vi ska klara utsläppsmålet och då är en utfasning av bensin- och dieselbilar helt naturligt. Men det är så klart enklare att vara positiv om man har bra ekonomi eller överhuvudtaget inte är bilberoende, säger Madeleine Fritz, försäljningschef Kvdbil och fortsätter:

– Prislappen på en genomsnittlig elbil är fortfarande avsevärt högre än en fossildriven och i stora delar av Sverige är det fortfarande långt mellan laddstationerna. Det här är utmaningar som branschen och politiken behöver lösa