Nyheter

Tågtrafiken mellan Malmö-Lund stoppas i sex dygn

På lördag och sex dygn framåt stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Då är det dags att koppla in de tillfälliga spåren som ett steg i arbetet med att bygga ut sträckan till fyra spår.

I arbetet med att bygga ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund till fyra spår har det byggts två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv. Dessa ska nu kopplas in på södra stambanan för att arbetet med utbyggnaden ska kunna fortsätta. Det innebär att inga tåg kommer att få mellan Malmö och Lund under perioden 22-28 augusti.

– Planeringen och koordineringen av inkopplingsarbete är en stor utmaning. Arbetet ska göras på sex dygn och ett hundratal banarbetare kommer att arbeta i skift med att riva och bygga upp järnvägsanläggningen vid de tre inkopplingsplatserna, allt för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef Trafikverket.

Inkoppling i två faser

Första fasen i inkopplingsarbetet är att ansluta Lommabanan till Södra Stambanan vid Arlövs bangård. Det innebär att viss tågtrafik, främst godstrafik, kan nå Malmö C även under avstängningen.

– Här har vi åtta timmar på oss och det är en stor utmaning eftersom det måste synkroniseras med det arbete som har genomförts på Lommabanan under de senaste tre månaderna, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef Trafikverket.

I den andra fasen ska spår och kontaktledning rivas på tre olika platser, tusentals kubikmeter massor skall schaktas bort, nya spår och växlar skall byggas, ny kontaktledning skall monteras och inte minst ska ett nytt signalsystem tas i bruk.

– Kanske kan det låta som att fem dygn är gott om tid, men det är otroligt mycket arbete som ska göras. Men arbetet är väl planerat och nu är vi redo att sätta igång, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef Trafikverket. 

Södra stambanan öppnas igen för tågtrafik den 28 augusti.

Läs mer om tågstoppet

Läs mer om fyrspårsutbyggnaden