Nyheter

Svensk Sjöfart: ”Svenska rederier blir inte hjälpta av regeringens omställningsstöd”

För att lindra konsekvenserna från covid-19 har regeringen föreslagit ett omställningsstöd; ett stöd som i sin föreslagna utformning inte kan ges till svenska rederier, något som bland annat riksdagsledamoten Boriana Åberg tidigare påpekat i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson, skriver föreningen Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Då både den svenska sjöfartssektorn blivit kraftigt påverkade av coronakrisen hoppas man nu att regeringen lyssnar på aktörernas synpunkter och ändrar i förslaget.

– Vi är glada över att regeringen föreslår ett omställningsstöd, däremot hoppas vi att man genomför de förändringar som krävs så att det passar även verksamheter såsom våra familjeägda fartyg och svenska mässan. I förslaget är nämligen organisationsformen helt avgörande för om stöd kan ges eller ej då företag som valt att organisera sin verksamhet i olika bolag inom en koncern – något som man ofta gör inom sjöfartsbranschen. Vi föreslår att man istället skriver om förordningen så att man bara kan få omställningsstöd en gång inom samma koncern för fasta kostnader, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.