Nyheter

Region Kalmar: ”Rusta regionalt viktiga järnvägar med smarta lösningar och hybridtågsteknik”

Med smarta lösningar och ny hybridtågsteknik kan även en budgetversion räcka för att rusta regionalt viktiga järnvägar. Sådana har vi många av i Sverige. Stångådalsbanan, Tjustbanan, Kinnekullebanan, Tvärbanan Umeå–Lycksele och Fryksdalsbanan är några exempel, skriver sju regionråd från Region Kalmar län i ett debattinlägg på Dagens Samhälle.

”Region Kalmar län har ett färdigt förslag att rusta upp järnvägstrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan till en modern standard. Det är ett av få projekt i Sverige som kan starta med mycket kort varsel. Inom tre år skulle en upprustad, modern järnväg finnas färdig. Målet är en restid på 2,5 timme Kalmar–Linköping och 1,5 timme Västervik–Linköping. Åtgärderna det primärthandlar om är spårbyte, trädsäkring och ombyggda plankorsningar. Satsningen beräknas leda till 1 200 årsarbeten och kraftigt förbättrade restider.”, skriver de sju regionråden vidare.

Trafikverket har hittills varit tveksamt till Sveriges regionala järnvägar och fokuserat på de högtrafikerade stråken. Den snabba tekniska utvecklingen ger dock möjlighet att köra fossilfri trafik utan total elektrifiering av en bana. Genom att använda hybriddrivna tåg som laddas under gång är en elektrifiering av delar av banan framtidens lösning. Detta minskar investeringskostnaderna radikalt.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forbattra-pendlingen-vaga-satsa-pa-regionjarnvagarna-33282