Nyheter

Nytt Cybersecurity Fusion Center i Göteborg

Teknologiföretaget HCL Technologies fortsätter att investera i Göteborgsregionen. Idag lanserar företaget sitt första europeiska säkerhetscenter, Cybersecurity Fusion Center (CSFC), och det placeras i Göteborg. Det handlar om en betydande säkerhetssatsning genom vilken HCL ska hantera heltäckande säkerhetstjänster där olika typer av säkerhetsteam, processer och avancerade analystjänster integreras.

Därigenom ska kunder kunna upptäcka och hantera säkerhetsincidenter snabbt och effektivt. Säkerhetscentret är ett led i HCL:s globala innovationsarbete och tillför ytterligare cybersäkerhetskapacitet till de fem befintliga säkerhetscenters som företaget redan har i Nordamerika och i Asien.

Ökat distansarbete på grund av pandemin har medfört har även inneburit att nya säkerhetshot har tillkommit. Det innebär att IT-team även tvingas förändra sitt säkerhetsarbete. I grunden för HCL:s säkerhetssatsning ligger ramverket Dynamic Cybersecurity Framework, vilket adresserar de nya utmaningarna genom att kunna analysera miljontals händelser per sekund.

– Cybersäkerhet är ett nyckelområde för HCL, inte minst eftersom det är så avgörande för att verksamheter ska kunna digitalisera sin verksamhet i linje med de möjligheter som nya applikationer, molnet och IoT medför, säger Maninder Singh, ansvarig för cybersäkerhetstjänster på HCL Technologies. Våra säkerhetscenters gör detta möjligt genom att skydda kundernas digitala tillgångar. Den nya Göteborgs-satsningen är perfekt positionerad för att effektivt kunna bemöta även de mest komplexa behoven från våra globala kunder.

HCL:s säkerhetscener i Göteborg (CSFC) övervakar, upptäcker hanterar och löser olika typer av cybersäkerhetsincidenter. Det kommer att hjälpa europeiska verksamheter att följa regler och krav i linje med de lokala datahanteringslagarna.

Göteborg CSFC tar ett helhetsgrepp för övervakning av IT, Internet of Things, industrirelaterad IT och operationella teknologimiljöer. Det använder insikter från flera källor för att därigenom proaktivt kunna hantera säkerhetshot. Säkerhetscentret kommer att använda den avancerade plattformen Security Orchestration and Automation Platform (SOAR).

– Det är fantastiskt att se hur ledande globala teknologiföretag som HCL väljer vår stad för sina satsningar på cybersäkerhet och den kompetens som behövs för det, säger Patrik Andersson, CEO på Business Region Göteborg. HCL:s satsning på att skapa fler karriärmöjligheter och på att attrahera ännu mer avancerad kompetens från andra länder kommer att bli värdefullt för regionen.”

– Det är viktigt med en beprövad leverantör som HCL inom cybersäkerhet, governance, riskhantering och regelefterlevnad för att skapa den tillit som behövs när verksamheter digitaliserar sig alltmer, säger Jan Horsager, Research Director på IDC Nordic. Det är positivt att se hur HCL stärker sitt erbjudande genom att öka sin regionala närvaro i Europa samt att de utökar både sin säkerhetskapacitet och sin satsning på innovation.

För mer information och karriärmöjligheter på CSFC i Göteborg, se gärna:

www.hcltech.com/careers