Nyheter

Dags för dubbelspår mellan Ängelholm och Maria

Under hösten startar arbetet av utbyggnaden till dubbelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg. Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad och när flaskhalsar som den här försvinner gynnas hela landet.

– När hela Västkustbanan blivit dubbelspårig i framtiden får vi en mer pålitlig järnväg som gör att fler kan resa hållbart och med kortare restider. Det skapar i sin tur nya möjligheter att studera, bo och pendla i sydvästra Sverige samtidigt som förbindelsen till Oslo och Köpenhamn förbättras, säger Henrik Andersson, projektledare för dubbelspårsutbyggnaden på Trafikverket.

Mellan den 9 och 22 november stängs tågtrafiken av mellan Ängelholm och Helsingborg för att möjliggöra arbeten. Samtidigt stängs trafiken mellan Helsingborg och Ramlösa för ett kontaktledningsbyte.

– I samband med dubbelspårsarbetet passar vi även på att byta ut slitna kontaktledningarna söderut mellan Helsingborg och Ramlösa. Vi synkar arbetena för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan, säger Ola Malmberg, projektledare på Trafikverket.