Nyheter

Byggstart för Norrbotniabanan

Nu startar byggnationerna av den första sträckan av Norrbotniabanan (Umeå-Skellefteå) på allvar. Med anledning av det kommer Trafikverket att stänga av vissa vägar på I20-området.

– Vi gör det för att kunna jobba effektivt och säkert. Ett projekt som detta kräver många tunga transporter, och just säkerheten för oss som jobbar och de som vistas i området kommer alltid att vara det viktigaste, säger Jan Lundberg, projektledare på Trafikverket.

Från och med onsdag den 2 september kommer ett antal vägar på I20-området i Umeå att stängas av för att fungera som byggvägar. Vissa sträckor kommer att tas bort helt och helt nya byggvägar kommer att anläggas i området. Dessa avstängningar och tillfälliga vägar kommer att användas under hela byggtiden.

–  Vi är medvetna om att bygget stökar till det för de som brukar vistas i området. Schakterna kommer att pågå med stora maskiner i 12-timmarsskift och 7 dagar i veckan. Det är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna jobba med den nya kustjärnvägen på ett säkert sätt för alla parter, säger Jan Lundberg.